adsorption

Синтез, сорбційні властивості та оцінка силікагелю з адсорбованим полі[8-оксихінолінметакрилатом] як сорбенту іонів Сu(ІІ), Сd(ІІ), Рb(ІІ) та Fe(ІІІ)

Синтезованийкополімернийпохіднийполі(стирен-альт-малеїновий ангидрид) як нова хелативна смола для видалення йонів важких металів з водного розчину

Адсорбція йонів кадмію(ii) модіфікованим композитом з наночастинками нуль-валентного заліза (cns-nzvi): характеристика, кінетика адсорбції та ізотермічні дослідження