Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

THE RIGHT TO FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY: TO CLARIFY THE GENERAL THEORETICAL CHARACTERISTICS

L. Yarmol
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF187.42 KB
Abstract: 
In the presented work the author has defined the general theoretical aspects of the right to freedom of peaceful assembly. In this work shows the analyses of concept, sense of the right to freedom of peaceful assembly. Describes the main features of the right to freedom of peaceful assembly. Also, formulated proposals for the law of Ukraine to improve the mechanism of legal support of the right to freedom of peaceful assembly.
References: 

1. Vas'kovs'ka Ol'ha Valeriyivna Konstytutsiyne pravo na myrni zbory ta mekhanizm yoho realizatsiyi v Ukrayini : avtoref. dys…kand. yuryd. nauk: 12.00.02 – konstytutsiyne pravo. [The constitutional right to peaceful assembly and the mechanism of its realization in Ukraine]. Kiev, 2007. 20 p. 2. Vlasenko Olena Leonidivna Konstytutsiyne pravo hromadyan na svobodu zboriv, mitynhiv, pokhodiv i demonstratsiy : avtoref. dys…kand. yuryd. nauk: 12.00.02 – konstytutsiyne pravo; munitsypal'ne pravo. [The constitutional right of citizens to freedom of assembly, rallies, marches and demonstrations]. Kiev, 2011. 20 p. 3. Klymenko Oleksandr Ihorovych Konstytutsiyne pravo hromadyan na myrni zibrannya ta yoho zabezpechennya v Ukrayini : avtoref. dys…kand. yuryd. nauk: 12.00.02 – konstytutsiyne pravo; munitsypal'ne pravo [The constitutional right of citizens to peaceful assembly and its support in Ukraine ]. Kiev, 2014. 20 p. 4. Mel'nyk R. S. Pravo na myrni zibrannya. Zakonodavstvo.
Komentar. Sudova praktyka. [The right to peaceful assembly. Legislation. Comment. Judicial practice]. Kiev, Yurinkom Inter Publ, 2015. 220 p. 5. Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy. U tr'okh tomakh. 200 000 sliv. Tom 1 A-K / Ukladachi : Vasyl' Yaremenko, Oksana Slipushko.. [New Dictionary of Ukrainian language ]. Kiev, “Akonit” Publ, 2008. 926 p. 6. Rabinovych S.P. Zabezpechennya prav i svobod lyudyny i hromadyanyna v diyal'nosti orhaniv mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini : konspekt lektsiy. [Ensuring the rights and freedoms of man and citizen in the work of local government in Ukraine].
Lviv, Malyy vydavnychyy tsentr LNU im. Ivana Franka Publ, 2015. 184 p. 7. Pukovodyashchye pryntsypы po svobode myrnыkh sobranyy /podhotovlenы sovetom эkspertov BDYPCh OBSE po voprosam svobodы sobranyy Nyna Belyaeva (Nina BELYAEVA), Tomas Bull (Thomas BULL), Dэvyd Holdberher y dr. y Evropeyskoy komyssyey za demokratyyu cherez pravo (Venetsyanskoy komyssyey) Soveta Evropы. [Rukovodyaschye principles on freedom myrnыh Sobrante]. Warsaw-Strasbourg, 2010. Available at: http://www.osce.org/ru/odihr/83237?download=true (accessed 23.07.2016). 8. Shevchenko A. Ye.,
Denisova M. M., Denisova O. S. Realizatsiya konstytutsiynoho prava na myrni zibrannya v Ukrayini: monohrafiya. [The implementation of the constitutional right to peaceful assembly in Ukraine]. Donets'k, “Noulidzh” (donets'ke viddilennya) Publ, 2011. 137 p. 9. Case of “Bączkowski and others v. Poland” (application no. 1543/06), 3 May 2007. Available at : http://hudoc.echr.coe.int/(accessed 24.07. 2016). 10. Case of “Plattform “Ärzte für das leben” v. Austria“(application no. 10126/82), 21 June 1988. Available at : http://hudoc.echr.coe.int/(accessed 25.07.2016). 11. Case of “Sergey Kuznetsov v. Russia“(application no. 10877/04), 23 October 2008. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001- 89066(accessed 26.07. 2016). 12. Case of “Stankov and the united Macedonian organisation Ilinden v. Bulgaria” (applications nos. 29221/95 and 29225/95), 2 October 2001. Available at : http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-59689(accessed 20.07. 2016). 13. Case of “Tatár and Fáber v. Hungary” (application nos. 26005/08 and 26160/08), 12 June 2012. Available at : http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-111421(accessed 27.07. 2016).

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 331–337