Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ENFORCEMENT POLICY FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN UKRAINE ASSOCIATION WITH THE EU

Volodymyr Ortynskyi
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF189.21 KB
Abstract: 
In the article the theoretical foundations enforcement policy for the protection of human rights in Ukraine association with the European Union. Identify ways of increasing the efficiency of enforcement based on an analysis of the European Court of Human Rights on the application of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in domestic law enforcement activities.
References: 

Кудрявцев В. Н. Право и поведение / В. Н. Кудрявцев. – М.: Юридическая література, 1978. – 192 с.
Рабінович П. М. Рішення Європейського Суду з прав людини: спроба концептуально-методологічного аналізу // Право України. – 1997. – № 12. – С. 14–20.
Узагальнення практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Справа “Титаренко проти України” (Заява № 31720/02). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/ article/814153].
Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції: Закон України від 02.07.2015 р. № 577-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 35. – Ст. 341.
Сопронюк І. О. Принцип процесуальної економії у кримінальному процесі України: дис. канд. юрид. наук: спец: 12.00.09 / Ірина Олександрівна Сопронюк. – Львів: Нац. ун-т ім. Івана Франка, 2011. – 227 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://mydisser.com/en/catalog/view/6/349/9323.html].
Погорецький М. А. Відкритість та прозорість судової системи: проблеми реалізації міжнародних стандартів в Україні / М. А. Погорецький, О. Г. Яновська // Право і громадянське суспільство. Наук. журнал. Електронне видання. – 2013. – 2 (3). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/111-vidkrytist-ta-prozorist-sudovoi-....
Колпаков В. К. Європейські стандарти адміністративного права / В. К. Колпаков // Адміністративне право і процес: наук. журнал. – 2014. – № 3 (9). – С. 5–18.
Козюбра М. І. Теорія юридичної аргументації: становлення, стан та перспективи у вітчизняній юриспруденції / М. І. Козюбра // Наук. записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2012. – Т. 129. – С. 3–11.
Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування Методичні рекомендації Міністерствa юстиції України від 16.10.2013 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/n0020323-13].

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 3–9