INVESTIGATED LEGALIZATION (WASHING) OF THE PROFITS GOT A CRIMINAL WAY IN THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS

Vasyl Zaharov
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF159.11 KB
Abstract: 
The article concepts are investigated legalization (washing) of the profits got a criminal way in theoretical and legal aspects.
References: 

Бандурка А. М., Симовьян С. В. Украина против “грязных” денег. – X.: ХНУВС, 2003. –С. 35–45.
Енциклопедія банківської справи / за ред. В. Ющенка. – К.: Атіка, 2001. – 640 с.
Полторацький О. Б. Дослідження гносеологічної природи легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Кримський юридичний вісник / О. Б. Полторацький. – Сімферополь, 2010. – Вип. 3(10), Ч.1. – С. 196–203.
Кернер Х. Х. Отмывание денег: путеводитель по действующему законодательству и юридической практике X. X. Кернер, 3. Дах; пер. с англ. И. Родионовой, Дж. Войновой. – М.: Международные отношения, 1996. – 34 с.
Журавель В. Предикатний фактор у структурі елементів криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / В. Журавель // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 1. – С. 182–189.
Тлумачний словник української мови / уклад. Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – Харків: Синтес, 2002. – 672 с.
Настільна книга слідчого: наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. –
-ге вид.. перероб. і доп. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2008. – 728 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 180–186