Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

М. Ковалів,І. Хомишин
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF169 KB
Abstract: 
У статті досліджено методи діяльності громадських об’єднань в Україні. Роз- глянуто систему методів діяльності громадських об’єднань, до яких належать: пе- реконання і примус як універсальні методи; нагляд; адміністративно-юрисдикційна діяльність; метод збору інформації тощо. Розкрито основні риси правозахисного методу діяльності громадських об’єднань.
References: 

1. ОпалькоЮ. В. Практична реалізація норм Закону України “Про громадські об’єднання: проблеми та їх вирішення”. Аналітична записка [Електронний ресурс] / Ю. В. Опалько // Нац. ін-т стратег. дослідж. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1423.2. Мироненко Н. М. Метод управління / Н.М. Мироненко // Юридична енциклопедія : у 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Укр. енцикл., 2001. – Т. 3. – С. 617–618. 3. Мороз Г. В. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 “Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право” / Г. В. Мороз. – Івано-Франківськ, 2006. – 18 с. 4. Бортняк Ф. В. Форми та методи діяльності державної виконавчої служби : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Ф.В. Бортняк. – К., 2008. – 16 с. 5. Ємець Л. О. Публічне управління неполітичними об’єднаннями громадян (адміністративно-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Л. О. Ємець. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. 6. Непідприємницькі організації у механізмі реалізації права громадян на об’єднання (асоціації) : зб. наук. пр. / за заг. ред. М. К. Галянтича. – К. : НАПрН України, 2013. – 72 с. 7. Конституційне право України : підруч. – 7-ме вид., переробл. та доп. / за заг. ред. Ю. М. Бисаги та Д. М. Бєлова. – Ужгород : Гельветика, 2013. – 360 с. 8. Єсімов С. С. Правові аспекти процесу інтеграції національних засобів масової інформації в інформаційний простір Європейського Союзу / С. С. Єсімов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2014. – №807. – С. 220–226.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 28–33