Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

Юридичні науки

Dates: 
Thursday, February 16, 2017
Working languages: 
Ukrainian, Russian, English

ISSN 2415-3818

У віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.
Матеріали публікуються в авторській редакції та в порядку черговості їх надходження.

Видання "Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: юридичні науки" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № 13038-1922P від 20.07.07 р. (копія свідоцтва)
Видання "Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: юридичні науки" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:
• з юридичних наук (наказ від 12.05.15 р.)

Рік заснування – 2014 р.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі ВНЗ, докторанти, науковці та інші.

Метою збірника є публікація статтей проблемного характеру, які висвітлюють актуальні проблеми та питання юридичної науки й практики, пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства, досягнення правової науки зарубіжних країн та тенденції розвитку юриспруденції в цілому.
Завданням є освітня функція і забезпечення розвитку правової науки України за допомогою висвітлення важливих правових і соціальних питань.

Періодичність – щоквартально.
Збірник виходить чотири рази на рік. Статті приймаються за встановленим графіком:
– вип. 1 (березень) – до 20 лютого поточного року;
– вип. 2 (червень) – до 20 травня поточного року;
– вип. 3 (вересень) – до 20 серпня поточного року;
– вип. 4 (грудень) – до 20 листопада поточного року.

Мови публікацій – українська, англійська, російська.

Засновник та видавець – Національний університет «Львівська політехніка»

Головний редактор: Володимир Львович Ортинський – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Галузь та проблематика журналу
12.00.01. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
12.00.02. Конституційне право; муніципальне право.
12.00.03. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право.
12.00.04. Господарське право, господарсько-процесуальне право.
12.00.05. Трудове право; право соціального забезпечення.
12.00.06. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
12.00.07. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
12.00.08. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
12.00.09. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
12.00.10. Судоустрій, прокуратура й адвокатура.
12.00.11. Міжнародне право.
12.00.12. Філософія права.