Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ЗАХИСТ СВОБОДИ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

Лілія Ярмол
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF195.96 KB
Abstract: 
Визначено принципи тлумачення свободи вираження поглядів Європейським Судом з прав людини. На основі отриманих результатів обґрунтовано вплив юридичної практики Європейського Суду з прав людини на правову систему України.
References: 

Дженіс М. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі. – К.: АртЕк, 1997. – 624 с.
Жуковська О. Л. Право на свободу слова та інформації в українському законодавстві та судовій практиці / О. Жуковська // Адвокат. – 2001. – № 4–5. – С. 12–29.
Лутковська В. Право на свободу вираження поглядів у рішеннях Європейського Суду з прав людини / В. Лутковська // Право України. – 2003. – № 12. – С. 30–32.
Маковей М. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – Ст. 10: Право на свободу выражения своего мнения. Прецеденты и комментарии / М. Маковей, Е. Чефранова. – М., 2001. – 287 с.
Маковей М. Стаття 10 Європейської Конвенції з прав людини. Основні міркування щодо статті 10 / М. Маковей // Європейська Конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2004. – С. 465–466.
Паліюк В. П. Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: українське законодавство та судова практика: практ. посіб. / Академія суддів України / В. П. Паліюк. – Миколаїв: ТОВ фірма “Іліон”, 2010. – 556 с.
Пікерт В. Європейські стандарти щодо свободи висловлювань (Стаття 10 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод) стосовно законодавства про захист честі й гідності і практика їх застосування / В. Пікерт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // khpg.org.index.
Рішення Жовтневого районного суду м. Харкова від 29 червня 2011 року (справа № 2-628). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// reyestr.court.gov.ua.
Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 10 квітня 2009 року (справа № 2-470/ 2009). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// reyestr.court.gov.ua.
Рішення Чортківського районного суду Тернопільської області від 13 грудня 2010 року (справа № 2 – 1461/ 10). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// reyestr.court.gov.ua.
Справа “Товариство “Відес Айзардзібас проти Латвії” (Vides Aizsardzibas Klubs v. Latvia); справа “Albert-Engelmann-Gesellschafft MBH” проти Австрії” (“Albert-Engelmann-Gesellschafft MBH” v. Austria”); справа “AS Diena та Озолінс проти Латвії” (“AS Diena and Ozolins v. Latvia”); справа “GLAS NADEZHDA EOOD та Анатолій Єлєнков проти Болгарії” (“GLAS NADEZHDA EOOD and Anatoliy Elenkov v. Bulgaria”); справа “Tonsbergs Blad AS” та Хауком проти Норвегії” (“Tonsbergs Blad AS” and Haukom v. Norway”); справа “Verein gegen Tierabriken Schweiz (VgT) проти Швейцарії” (“Verein gegen Tierabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland”); справа “Азеведо проти Португалії” (“Azevedo v. Portugal”); справа “Аміхалачой проти Молдови” (Amihalachioaie v. Moldova); справа “Бразільє проти Франції” (“Brasilier v. France”); справа “Бусуйок проти Молдови” (Busuioc v. Moldova); справа “Вайнай проти Угорщини” (“Vajnai v. Hungary”); справа “Вераарт проти Нідерландів” (“Veraart v. the Netherlands”); справа “Газета “Потік” проти Молдови (№ 2)” “Flux v. Moldova (№2)”; справа “Гріко проти Словаччини” (Hrico v. Slovakia); справа “Грінберг проти Росії” (Grinberg v. Russia); справа “Гуссев та Маренк проти Фінляндії” (Judgment in the Case of Goussev and Marenk v. Finland); справа “Дабровський проти Польщі” (“Dabrovski v. Poland”); справа “Даман проти Швейцарії” (“Dammann v. Switserland”); справа “Стол проти Швейцарії” (“Stoll v. Switzerland”); справа “Ербакан проти Туреччини” (“Erbakan v. Turkey”); справа “Ернст та інші проти Бельгії” (Ernst and Others v. Belgium); справа “Жіньовскі проти Франції” (“Giniewski v. France”); справа “Жулі та Шарль Ліберасьон проти Франції” (“July and Sarl Liberation v. France”); справа “Кампос Дамасо проти Португалії” (“Campos Damaso v. Portugal”); справа “Карман проти Росії” (“Karman v. Russia”); справа “Катрамі проти Греції” (“Katrami v. Greece”); справа “Квєцень проти Польщі” (“Kwiecien v. Poland”); справа “Клейн проти Словаччини” (“Klein v. Slovakia”); справа ““Комерсант Молдови” проти Молдови” (“Kommersant Moldovy” v. Moldova”); справа “Красуля проти Росії” (“Krasula v. Russia”); справа “Куліс проти Польщі” (“Kulis v. Poland”); справа “Кумпана і Мазаре проти Румунії” (Cumpana and Mazare v. Romania); справа “Лімпоел та компанія “S.A. ED. Cine Revue” проти Бельгії” (“Leempoel & S.A. ED. Cine Revue v. Belgium”); справа “Ліндон, Отчаковський-Лоренс та Жулі проти Франції” (“Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France”); справа “Малісєвіч-Гасьор проти Польщі” (“Malisiewicz-Gasior v. Poland”); справа “Мамер проти Франції” (“Mamer v. France”); справа “Моннат проти Швейцарії” (“Monnat v. Switserland”); справа “Орманні проти Італії” (“Ormanni v. Italy”). Реферативний переклад з англійської мови та опрацювання зазначених рішень здійснено у Львівській лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України М. Пришляк, П. Рабіновичем, Т. Полянським, Т. Дудаш.
Справа “Українська Прес-група проти України” (Ukrainian Media Group v. Ukraine), N 72713/ 01, 29 березня 2005 р.; справа “Ляшко проти України” (“Lyashko v. Ukraine”), № 21040/ 02, 10 серпня 2006 р.; справа “Мирський (Myrskyy) проти України”, № 7877/ 03, 20 травня 2010 р.; справа “Газета Україна-Центр (Gazeta Ukraina-Tsentr) проти України, № 16695/ 04, 15 липня 2010 р.; справа “Сірик (Siryk) проти України”, № 6428/ 07, 31 березня 2011 р. (“CASE OF SIRYK v. UKRAINE”); справа “Редакція газети “Правое дело” і Штекель (Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel) проти України, № 33014/ 05, 5 травня 2011 р.
Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: українське законодавство та судова практика. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// www.justinian.com.ua.
Шевчук С. Свобода вираження поглядів: практика Європейського Суду з прав людини у порівняльній перспективі / С. Шевчук. – К.: Видавництво “Реферат”. 2005. – 192 с.
Щорічний звіт про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського Суду з прав людини у 2011 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 782 (1): 106–113