Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

PROTECTING FREEDOM OF EXPRESSION BY THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (OF GENERAL ASPECTS)

Liliya Yarmol
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF195.96 KB
Abstract: 
In the presented work the author has defined the principles of interpretation of the freedom of expression by the European Court of Human Rights. On the basis of obtained results the influence of juridical practice of European Court of Human Rights on the law system of Ukraine was founded.
References: 

Дженіс М. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі. – К.: АртЕк, 1997. – 624 с.
Жуковська О. Л. Право на свободу слова та інформації в українському законодавстві та судовій практиці / О. Жуковська // Адвокат. – 2001. – № 4–5. – С. 12–29.
Лутковська В. Право на свободу вираження поглядів у рішеннях Європейського Суду з прав людини / В. Лутковська // Право України. – 2003. – № 12. – С. 30–32.
Маковей М. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – Ст. 10: Право на свободу выражения своего мнения. Прецеденты и комментарии / М. Маковей, Е. Чефранова. – М., 2001. – 287 с.
Маковей М. Стаття 10 Європейської Конвенції з прав людини. Основні міркування щодо статті 10 / М. Маковей // Європейська Конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2004. – С. 465–466.
Паліюк В. П. Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: українське законодавство та судова практика: практ. посіб. / Академія суддів України / В. П. Паліюк. – Миколаїв: ТОВ фірма “Іліон”, 2010. – 556 с.
Пікерт В. Європейські стандарти щодо свободи висловлювань (Стаття 10 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод) стосовно законодавства про захист честі й гідності і практика їх застосування / В. Пікерт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // khpg.org.index.
Рішення Жовтневого районного суду м. Харкова від 29 червня 2011 року (справа № 2-628). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// reyestr.court.gov.ua.
Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 10 квітня 2009 року (справа № 2-470/ 2009). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// reyestr.court.gov.ua.
Рішення Чортківського районного суду Тернопільської області від 13 грудня 2010 року (справа № 2 – 1461/ 10). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// reyestr.court.gov.ua.
Справа “Товариство “Відес Айзардзібас проти Латвії” (Vides Aizsardzibas Klubs v. Latvia); справа “Albert-Engelmann-Gesellschafft MBH” проти Австрії” (“Albert-Engelmann-Gesellschafft MBH” v. Austria”); справа “AS Diena та Озолінс проти Латвії” (“AS Diena and Ozolins v. Latvia”); справа “GLAS NADEZHDA EOOD та Анатолій Єлєнков проти Болгарії” (“GLAS NADEZHDA EOOD and Anatoliy Elenkov v. Bulgaria”); справа “Tonsbergs Blad AS” та Хауком проти Норвегії” (“Tonsbergs Blad AS” and Haukom v. Norway”); справа “Verein gegen Tierabriken Schweiz (VgT) проти Швейцарії” (“Verein gegen Tierabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland”); справа “Азеведо проти Португалії” (“Azevedo v. Portugal”); справа “Аміхалачой проти Молдови” (Amihalachioaie v. Moldova); справа “Бразільє проти Франції” (“Brasilier v. France”); справа “Бусуйок проти Молдови” (Busuioc v. Moldova); справа “Вайнай проти Угорщини” (“Vajnai v. Hungary”); справа “Вераарт проти Нідерландів” (“Veraart v. the Netherlands”); справа “Газета “Потік” проти Молдови (№ 2)” “Flux v. Moldova (№2)”; справа “Гріко проти Словаччини” (Hrico v. Slovakia); справа “Грінберг проти Росії” (Grinberg v. Russia); справа “Гуссев та Маренк проти Фінляндії” (Judgment in the Case of Goussev and Marenk v. Finland); справа “Дабровський проти Польщі” (“Dabrovski v. Poland”); справа “Даман проти Швейцарії” (“Dammann v. Switserland”); справа “Стол проти Швейцарії” (“Stoll v. Switzerland”); справа “Ербакан проти Туреччини” (“Erbakan v. Turkey”); справа “Ернст та інші проти Бельгії” (Ernst and Others v. Belgium); справа “Жіньовскі проти Франції” (“Giniewski v. France”); справа “Жулі та Шарль Ліберасьон проти Франції” (“July and Sarl Liberation v. France”); справа “Кампос Дамасо проти Португалії” (“Campos Damaso v. Portugal”); справа “Карман проти Росії” (“Karman v. Russia”); справа “Катрамі проти Греції” (“Katrami v. Greece”); справа “Квєцень проти Польщі” (“Kwiecien v. Poland”); справа “Клейн проти Словаччини” (“Klein v. Slovakia”); справа ““Комерсант Молдови” проти Молдови” (“Kommersant Moldovy” v. Moldova”); справа “Красуля проти Росії” (“Krasula v. Russia”); справа “Куліс проти Польщі” (“Kulis v. Poland”); справа “Кумпана і Мазаре проти Румунії” (Cumpana and Mazare v. Romania); справа “Лімпоел та компанія “S.A. ED. Cine Revue” проти Бельгії” (“Leempoel & S.A. ED. Cine Revue v. Belgium”); справа “Ліндон, Отчаковський-Лоренс та Жулі проти Франції” (“Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France”); справа “Малісєвіч-Гасьор проти Польщі” (“Malisiewicz-Gasior v. Poland”); справа “Мамер проти Франції” (“Mamer v. France”); справа “Моннат проти Швейцарії” (“Monnat v. Switserland”); справа “Орманні проти Італії” (“Ormanni v. Italy”). Реферативний переклад з англійської мови та опрацювання зазначених рішень здійснено у Львівській лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України М. Пришляк, П. Рабіновичем, Т. Полянським, Т. Дудаш.
Справа “Українська Прес-група проти України” (Ukrainian Media Group v. Ukraine), N 72713/ 01, 29 березня 2005 р.; справа “Ляшко проти України” (“Lyashko v. Ukraine”), № 21040/ 02, 10 серпня 2006 р.; справа “Мирський (Myrskyy) проти України”, № 7877/ 03, 20 травня 2010 р.; справа “Газета Україна-Центр (Gazeta Ukraina-Tsentr) проти України, № 16695/ 04, 15 липня 2010 р.; справа “Сірик (Siryk) проти України”, № 6428/ 07, 31 березня 2011 р. (“CASE OF SIRYK v. UKRAINE”); справа “Редакція газети “Правое дело” і Штекель (Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel) проти України, № 33014/ 05, 5 травня 2011 р.
Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: українське законодавство та судова практика. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// www.justinian.com.ua.
Шевчук С. Свобода вираження поглядів: практика Європейського Суду з прав людини у порівняльній перспективі / С. Шевчук. – К.: Видавництво “Реферат”. 2005. – 192 с.
Щорічний звіт про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського Суду з прав людини у 2011 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 782 (1): 106–113