biodegradation

Біодеградабельні полімери для пакування харчових продуктів – чинники, що впливають на їх деградацію і типи сертифікації – порівняльний огляд

Біодеструкція нафтових продуктів у забрудненому ґрунті з використанням суміші полімерного комплексу [хітозан–білок молочної сироватки]–активний мул