3

Cаліцилова кислота як природний і універсальний біо-каталізатор для одностадійного «зеленого» синтезу у відсутності розчинника похідних 3,4-дигідропіримідин-2-(1н)-ону/тіону

Експериментальне і теоретичне спектроскопічне дослідження тіон-тіольної таутомерії нових гібридів 1,3,4-оксадіазол-2-тіону з акридин-9(10h)-оном

Експериментальні та dft-дослідження полярної реакції дільса-альдера азо-біс-ціанурхлориду з рядом дієнів. шляхи подальшої модифікації одержаних продуктів

Взаємодія хлоридів арендіазонію та оксиду сульфуру(IV) з (2Е,6Е)-2,6-дибензиліденциклогексаноном та (2Е,2’Е)-3,3’-бензен-1,4-діїл-біс(1-фенілпроп-2-ен-1-оном)