1

Синтезованийкополімернийпохіднийполі(стирен-альт-малеїновий ангидрид) як нова хелативна смола для видалення йонів важких металів з водного розчину

Експериментальне і теоретичне спектроскопічне дослідження тіон-тіольної таутомерії нових гібридів 1,3,4-оксадіазол-2-тіону з акридин-9(10h)-оном

Експериментальні та dft-дослідження полярної реакції дільса-альдера азо-біс-ціанурхлориду з рядом дієнів. шляхи подальшої модифікації одержаних продуктів