Порядок рецензування

Кожний рукопис підлягає процедурі рецензування. Передаючи рукопис до редакції, автори погоджуються з процесом рецензії.
Всі представлені рукописи перевіряються, щоб визначити, чи відповідають вони профілю, етичній політиці журналу та чи належним чином підготовлені. Неналежним чином підготовлені рукописи будуть відхилені або повернуті авторам на доопрацювання і повторного подання.
Після попереднього оцінювання і прийняття рукопису, стаття реєструється і номер реєстрації повідомляють авторам.
Прийняті рукописи спрямовуються на односторонню сліпу рецензію (рецензенту відомі імена авторів, а авторам імена рецензентів – ні). Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати рукопис, редакція відправляє автору текст рецензії без підпису, вказівки прізвища, посади і місця роботи рецензента для внесення достатті відповідних змін. На основі зауважень і рекомендацій рецензентів редколегія приймає рішення прийняти, відхилити або надіслати рукопис до альтернативного рецензента. Остаточне рішення про публікацію статті приймається головним редактором.
Після того, як рукопис прийнято, він проходить професійне редагування, редагування англійської мови, коректуру авторами, внесення остаточних поправок і публікація.

Блок-схема процесу рецензування