Хімія та хімічна технологія

Науково-технічний журнал
CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY (Chem.Chem.Technol.; Сh&ChT)

ISSN 1996-4196

Засновник і видавець
Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна

Головний редактор
проф. Михайло Братичак

Виконавчий секретар
к.т.н. Олена Шищак

У журналі публікуються результати дослідження в галузях аналітичної, загальної, неорганічної, органічної та фізичної хімії, хімічної кінетики та каталізу, біотехнології, хімії високомолекулярних сполук і матеріалознавства, технологій неорганічних речовин, продуктів органічного синтезу, хімічної технології перероблення горючих копалин, екології хімічних виробництв. Роботи виконані на кафедрах і у науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка», вищих навчальних закладів та академічних інститутів України, провідних університетів Європи, Америки і Азії.

МЕТРИЧНІ ДАНІ

У 2012 році журнал Chemistry & Chemical Technology увійшов до міжнародної науково-метричної бази даних SCOPUS, реферується у Сhemical Abstracts Service (CAS databases) та індексований в таких базах як IC Journal Master List ; EuroPub, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського; Electronic Journals Library GIGA German Institute of Global and Area Studies - Information Centre, Hamburg; Social Science Research Center Berlin; Vse nauki; PUBDB DESY Publication Database; Каталог книг и периодики ГНТБ Украины; ZHdK Medien- und Informationszentrum; Elektronische Zeitschriftenbibliothek; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); World Cat; ResearchBib; InfoBase Index .

Періодичність видання
4 номери на рік

Вільний доступ до тексту статей