Контакти

Головний редактор
проф. Михайло Братичак
тел. +38(032)2582166
e-mail: mbratychak@gmail.com

Відповідальний секретар
проф. Когут Ананій Михайлович,
e-mail: ananiy.kohut@gmail.com

Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”
вул. Бандери,12, 70013, Україна