Подання публікації

Рукописи подаються на електронну адресу головного редактора, проф. Михайла Братичака: mbratychak@gmail.com; mbratych@polynet.lviv.ua
Увага: з 1 вересня 2018 р. статті, обсяг яких є меншим за 8 стор., розглядатись не будуть!
Матеріал публікації повинен відповідати профілю журналу і бути написаний грамотною англійською мовою чітко та стисло. Статті, написані некоректною англійською, будуть відхилені автоматично без розгляду. Автори несуть повну відповідальність за зміст своїх опублікованих матеріалів. Український варіант статті бажаний. Автори повинні переконатись, що питання етики публікацій, структури рукопису, формату рисунків, і посилань розглянуті належним чином.
До представленої на розгляд публікації додається супровідний лист у довільній формі за підписом автора/авторів, що стаття не була опублікована або запропонована для публікації в будь-яких інших вітчизняних і зарубіжних журналах, і не є переробкою опублікованих раніше статей.