Етика публікації

Всі автори, які подають свої рукописи до журналу Chemistry & Chemical Technology, усвідомлюють, що несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів; гарантують, що всі особи, які зробили істотний внесок, вказані як співавтори.
Одночасне подання рукописів до більш ніж одного журналу не допускається. Автори не повинні подавати до розгляду раніше опубліковану статтю (наприклад, переклад на англійську статті, яка вже опублікована іншою мовою).
Автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фактичні або потенційні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати досліджень або їх інтерпретацію. Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті до подання стаття в редакцію.
Зі своєї сторони, журнал прагне до об'єктивного та справедливого оцінювання представлених рукописів і до запобігання будь-якого фактичного чи потенційного конфлікту інтересів між редакцією, рецензентами і авторами.
Автори повинні чітко представити свої результати досліджень і об‘єктивне обговорення значимості їх результатів. Дані та методи, використані в дослідженні, повинні бути докладно представлені в роботі так, щоб інші дослідники могли відтворити роботу.
Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов‘язковим зазначенням автора і першоджерела. Якщо стаття включає вже опубліковані дані або зображення, необхідно отримати дозвіл від власника авторських прав.
Якщо після публікації своєї статті авторами виявлені помилки і неточності, вони повинні негайно довести це до відома редакції журналу для вживання відповідних заходів. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить суттєву помилку, то обов'язок автора негайно виправити помилку або надати редакції докази правильності вихідного рукопису.
Плагіат, фабрикування даних та зображень не допускаються. Плагіат включає копіювання або перефразування чужого тексту (без зазначення авторства), ідеї, зображення присвоювання результатів досліджень, проведених іншими. Плагіат у всіх формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. Якщо плагіат виявляється в процесі рецензування, рукопис може бути відхилений. Якщо плагіат виявляється після публікації, журнал може опублікувати виправлення або відкликати статтю.