Вплив хімічного оброблення натрієвої глини на отримання поліпропіленових нанокомпозитів

Maria Marques, Jeferson Rosa and Kamilla Cruz
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht05.04.433
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf164.47 KB
Abstract: 
Commercial clay was chemically treated with aluminum alkyl to prepare a Ziegler-Natta pro-catalyst containing MgCl2 and clay (as inert support) for the synthesis of polypropylene nanocomposites by in situ polymerization technique. The performance of this catalyst was compared with a reference one (catalyst prepared without clay), as well as with another one, composition of which presents the same clay content, without prior chemical treatment. Propylene polymerizations were performed varying the amount of external donor in the reaction medium in order to evaluate the response of catalysts toward increase in isospecificity. Промислову глину було хімічно оброблено алкілалюмінієм для приготування про-каталізатора Циглера-Натта, що містить MgCl2 і глину (як інертний носій), для синтезу поліпропіленових нанокомпозитів внаслідок полімеризації in situ. Проведено порівняння ефективності синтезованого каталізатора з еталонним (каталізатора без глини), а також з каталізатором, який містить глину, але не пройшов хімічного оброблення. Для оцінювання реакції каталізаторів на збільшення ізоспецифіки проведено полімеризацію пропілену, змінюючи кількість зовнішніх донорів в реакційному середовищі. Зроблено порівняння властивостей полімерних матеріалів, отриманих при застосуванні цих каталізаторів. Встановлено помітне зниження активності обох каталізаторів на бі-носії у порівнянні з еталонною системою, і невелике зниження температури плавлення поліпропілену (ПП). Показано, що показник плинності розплаву полімерів, отриманих при обробленні глини, помітно вищий у порівнянні з полімерами, синтезованими за допомогою необробленої глини. Показано, що оброблення глини призводить до одержання ПП з нижчою молекулярною масою. Показано збільшення d-відстані і нерегулярного укладання пластинок в каталізаторі на бі-носії, а також в одержаних нанокомпозитах ПП/глина, особливо при використанні хімічно обробленої глини.
References: 

[1] Ivanyuk A., Gerasin V., Rebrov A. et al.: J. Eng. Phys. Thermophys., 2005, 78, 926.
[2] Huang Y., Yang K. and Dong J.: Polymer, 2007, 48, 4005.
[3] Zhang Y.-Q., Lee J.-H., Rhee J. and Rhee K.: Compos. Sci. Technol., 2004, 64, 1383.
[4] He A., Hu H., Huang Y. et al.: Macromol. Rapid Commun., 2004, 25, 2008.
[5] He A., Hu H., Wang L. et al.: Polymer, 2006, 47, 1767.
[6] Du K., He A., Liu X. and Han C.C.: Macromol. Rapid Commun., 2007, 28, 2294.
[7] Yang K., Huang Y. and Dong J.-Y.: Polymer, 2007, 48, 6254.
[8] Kaminsky W.: Macromol. Chem. & Phys., 2008, 209, 459.
[9] Qin Y. and Dong J.: Chinese Sci. Bull., 2009, 54, 38.
[10] Marques M. and Tiosso R.: Chem. & Chem. Technol., 2010, 4, 139.
[11] Zhong C. and Mao B.: J. Appl. Polym. Sci., 2009, 114, 2474.
[12] Hwu J. and Huang G.: J. Appl. Polym. Sci., 2005, 95, 1228.
[13] Marques M. and Oliveira M.: Polym. Bull., 2010, 64, 221.
[14] Scott S., Peoples B., Yung C. et al.: Chem. Commun., 2008, 35, 4186.
[15] Ramazani A., Tavakolzadeh F. and Baniasadi H.: J. Appl. Polym. Sci., 2010, 115, 308.
[16] Baniasadi H., Ramazani S. and Nikkhah S.: Mater. Desig., 2010, 31, 76.
[17] Soga K., Sano T. and Ikeda S.: Polym. Bull., 1980, 2, 817.
[18] Zong C. and Mao B.: J. Appl. Polym. Sci., 2009, 114, 2474.