Kinetic Regularities of High-Sulphuric Brown Coal Oxidative Desulphurization

Serhiy Pysh’yev, Volodymyr Gunka, Michael Bratychak and Yurij Grytsenko
Affiliation: 
Lviv Polytechnic National University 12 St. Bandery str., 79013 Lviv, Ukraine
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht05.01.107
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf153.32 KB
Abstract: 
The process of high-sulphuric brown coal oxidative desulphurization has been studied. The effect of grain size and oxidant linear rate on the process parameters has been determined. During the process the main part of pyritic sulphur is converted into hydrogen sulphide resulting in forming the gases with H2S high content which may be utilized or processed by the known methods
References: 

[1] Oliynyk T., Egurnov O. and Panchenko V.: Visnyk Kryvorizkogo Univ., 2010, 25, 112.

[2] www.lowcarbon.org.ua

[3] Minyaev O., Kosteno V. and Shaforostova M.: Problemy Ekologii, 2008, 1-2, 3.

[4] www.db.niss.gov.ua

[5] www.mvp.gov.ua

[6] http://vesna.org.ua/txt/donvisn/t3/02.html

[7] Bazayants G.: Energetika i Elektrifikaciya, 1999, 189, 48.

[8] Pysh'yev S., Gayvanovych V., Pattek-Janczyk A. and Stanek J.: Fuel, 2004, 83, 1117.
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2003.12.008

[9] Pysh'yev S., Shevchuk K., Cmielarz L. et al.: Energy&Fuel, 2007, 21, 216.
https://doi.org/10.1021/ef060251e

[10] Pysh'yev S. and Gayvanovych V.: Visnyk Derg. Univ. "Lvivska Politechnika", 1996, 298, 96.

[11] Grunvald V.: Technologia Gazovoi Sery. Khimiya, Moskwa 1992.

[12] Yavorsky V.: Technologiya Sirky i Sulphatnoi Kysloty. Vyd-vo Lvivska Polytechnika, Lviv 2010.

[13] Bratychak M., Pysh'yev S. and Rudkevych M.: Khimiya ta Technologiya Pererobky Vugillya. Beskyd Bit, Lviv 2006.