Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

SEPARATE SIGNS OF LEGALIZATION (WASHING) OF THE PROFITS GOT A CRIMINALWAY

V. Ortinski
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF186.4 KB
Abstract: 
A concept and maintenance of legalization (washing) of the profits got a criminal way are exposed in the article. The International and home legal acts are analysed that give the concept of legalization (washing) of the profits got a criminal way. Basic visions of scientific in relation to forming methods of legalization (washing) of the profits got a criminal way are certain. The features of recognition of methods of legalization (washing) of the profits got a criminal way are outlined. One of problem questions of counteraction to washing of the profits got a criminal way, folds the process of determination and recognition of methods of criminal acts.
References: 

1. Simovyan S. V. Analiz natsional'noho zakonodavstva, shcho zabezpechuye borot'bu z vidmyvannyam hroshey v Ukrayini [Analіznatsіonalnogozakonodavstvaschozabezpechuє Borotbasvіdmiv annyampennesinUkraїnі]. News natsіonalnogo unіversitetu vnutrіshnіh ref. Kharkiv. 2003. Vol. 24. pp. 92–102. 2. Entsyklopediya bankivs'koyi spravy [Enzyklopädiebankіvskoїspravi]. For Ed. V. Yushchenko. Kiev: Atіka Publ, 2001. 640 p. 3. Nikolayuk S. I. Problemy operatyvnoho zabezpechennyaprotydiyi lehalizatsiyi koshtiv, zdobutykh zlochynnym shlyakhom [Operationalissueszabezpechennya protidіїlegalіzatsіїkoshtіvzdobutihzlochinnimshlyakhov]. Naukova News. Kiev: simply Publ, 2003. Vol. 4.pp. 153–161. 4. Zuikov G. G. Poiskprestupnikov po priznakam sposobov soversheniya prestuplenii [Criminalssearchforsignsofwaysofcommittingcrimes]. Moscow: Academy of Ministry of Internal Affairs of the USSR Publ, 1970. 290 p. 5. Belkin R. S. Kriminalisticheskoe uchenie o fiksatsii dokazatel'stvennoi informatsii. Kurs kriminalistiki: uchebn. posobie dlya vuzovn [Criminalisticdoctrine ofevidentiaryinformationfixation.CriminologyCourseTrainigmanualforschools]. Moscow: Unity-Dana; Law and Law Publ, 2001. 837 p. 6. Myronenko N. M. Lehalizatsiya (vidmyvannya) koshtiv – rizni pidkhody do ponyattya: byuleten' z obminu dosvidom roboty [Legalizationlaunderingof moneydifferentapproachestotheconceptbulletinexcangeexperience]. Kyiv, Ukraine Interior Ministry, 2001. Vol. 136. pp. 25–28. 7. KernerKh.-Kh. Otmyvanie deneg: Putevoditel' po deistvuyushchemu zakonodatel'stvu i yuridicheskoi praktike [MoneyLaunderingAguidetothecurrentlegislation andlegalpractice]. foreword. AE Zhalinsky; per. with it. Rodionova T., J. Voinov. Moscow: International Relations Publ, 1996. 40 p. 8. Bandurka A. M. Ukraina protiv “gryaznykh” deneg [Ukraineagainstdirtymoney]. Kharkov: HNUVD Publ, 2003. pp. 35–45. 9. Zhuravel' V. A. Rozsliduvannya lehalizatsiyi (vidmyvannya) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom. Nastil'na knyha slidchoho: nauk.-prakt. vydannya dlya slidchykh i diznavachiv [Investigationlegalizationlaunderingof proceedsfromcrimeInvestigationHandbooknaukandpracticalpublicationforinvestigatorsandinquirers]. Kyiv: Ed. House “John Jure” Publ, 2008. pp. 322–335. 10. Naukovo-praktychnyy komentar Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny [ScientificandpracticalcommentaryoftheCriminalcodeofUkraine]. Ed. E. Melnyk, MI Havronyuk. Kyiv: Legal opinion Publ, 2007. 1184 p. 11. Dudorov O. Chy splyvut' “brudni hroshi” na poverkhnyu. Lehalizatsiya zlochynnykh prybutkiv, problemy kryminal'no-pravovoyi protydiyi [DofloatdirtymoneytothesurfaceLegalizationofcriminalprofitsissuesofcriminallawcombating]. Veche. 1998. Vol. 1. pp. 70–72. 12. Matusovs'kyy H. A. Osoblyvosti formuvannya kryminalistychnoyi kharakterystyky lehalizatsiyi (vidmyvannya) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom [Featuresofformationof criminologicalcharacteristicsoflegalizationlaunderingofproceedsfromcrime]. The issue of combating crime. Kharkiv, 2004. Vol. 9. pp. 99–100. 13. Shepit'ko V. Yu. Prestupnye tekhnologiilegalizatsii (otmyvaniya) denezhnykh sredstv i sposobi ikhrazoblacheniya: nauch.-prakt. posobie [Criminaltehnologiilegalizatsiilaunderingofmoneyandawaytoihrazoblacheniyascientificpracticalbenefit]. Kharkiv, 2002. 245 p. 14. Pro praktyku zastosuvannya zakonodavstva pro kryminal'nu vidpovidal'nist' za lehalizatsiyu (vidmyvannya) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 15 kvit. 2005 r. № 5 [Onthepractice
oflawoncriminalliabilityforthelegalizationlaunderingofproceedsfromcrimeThedecisionoftheSupremeCourto fUkraineApr152005rNumber5]. Bulletin of the Supreme Court of Ukraine. 2005. Vol. 5 (57). pp. 11. 15. Korystin O.Ye. Vidmyvannya koshtiv: teoretyko-pravovi zasady protydiyi ta zapobihannya v Ukrayini: monohrafiya
[Moneylaundering:theoreticalandlegalbases ofcounteractionandpreventioninUkraine Monograph]. Kyiv: SE “Printing Internal Affairs of Ukraine” Pub , 2009. 336 p. 16. Pohorets'kyy M. A. Osoblyvosti rozsliduvannya lehalizatsiyi (vidmyvannya) hroshovykh koshtiv, otrymanykh zlochynnym shlyakhom, z vykorystannyam kredytno-bankivs'koyi systemy. Rozsliduvannya okremykh vydiv zlochyniv: navch.posib [Featuresinvestigatethelegalizationlaunderingofmoneyfrom crimeusingcreditand banking systemTheinvestigationofcertaintypesofcrimesnavch.posib]. Kyiv: Alert Publ, 2015. pp. 279–300. 17. Marchuk R. P. Borot'ba z lehalizatsiyeyu (vidmyvannyam) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom, i finansuvannyam turyzmu. T. 1. Mizhnarodni normatyvno-pravovi akty ta standarty: navch. Posibnyk[Combatinglegalizationlaunderingofproceedsfromcrimeandfinancingoftourism.T.1.Internationalr egulationsandstandardsteachmanua]. Kyiv: Intern. Agency “BIZON” Publ, 2008. 384 p. 18. Andrushko P. P. Problemy kvalifikatsiyi lehalizatsiyi (vidmyvannya) hroshovykh koshtiv ta inshoho mayna, zdobutykh zlochynnym shlyakhom. Pravova derzhava [Problemsqualificationlegalizationlaunderingof moneyorotherpropertyacquiredbycriminalmeans.The rule of law]. Yearbook of scientific works of the Institute of State and Law. VN Koretsky NAS of Ukraine. Vol. 13. Kyiv, 2002. pp. 334–346.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 533–540