Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

METHODOLOGICAL BASES IN RESEARCH OF PHILOSOPHICAL AND LEGAL MODEL OF SYNERGY IN LEGAL SYSTEMS OF UKRAINE AND THE EU

I. Stanko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF175.53 KB
Abstract: 
In the article the methodological aspects of research philosophical and legal model synergy in legal systems of Ukraine and the EU. The basic approaches and philosophical and legal ideas that are used in the study of the nature of legal systems. The essence of synergy legal systems of Ukraine and the EU, filling intellectual meanings semantics of these legal systems.
References: 

1. Khirsin A. Obhruntuvannya prava v umovakh strukturnykh transformatsiy suchasnoho svitu: reviziyi klasychnoyi metodolohiyi. Avtoreferat dys. d-ra yuryd. nauk : 12.00.12 "Filosofiya prava" [Justification law in structural transformations of the modern world: revision of classical methodology]. Kiyv, 2014. 32 p. 2. Fylosofyya uholovnoho prava. Vstup. statya prof. Yu. Holyka[Filosophy of criminal law]. M, 2004. – 348 p. 3. Maksymov S. Y. Pravovaya realnost: opyt fylosofskoho osmyslenyya: Monohrafyya [Legal reality: experience of philosophical comprehension: Monography]. – Kharkov, 2002. – 328 p. 4. Oborotov Yu. Tradytsiyi ta innovatsiyi u pravovomu rozvytku [Tradition and innovation in legal development]. Psykholohiya i suspil’stvo, 2016, vol.3, pp. 210-213. 5. Rabinovych P.M. Filosofiya prava [Filosophy of law]. Lviv, 2014, ch.1-2, 232 p. 6.Hudyma D. Filosofsko-antropolohichnyy pidkhid – metodolohichnyy fundament suchasnoyi yurydychnoyi nauky [Philosophical anthropological approach – methodological foundation of modern legal science]. Problemy filosofiyy prava, 2003, vol. 1. – pp. 122–124. 7. Bratasyuk M. Pravo yak vtilennya metasotsial’noyi ta sotsiokul’turnoyi sutnosti lyudyny. Humanistychnyy vymir u pravi [The right goal as the embodiment of social and socio-cultural nature of man. The humanistic dimension of the right]. Study 3 Naukovyy zbirnyk YuI TANH. Aktualni problemy pravoznavstva [Actual problems of jurisprudence]. Ternopil’, 2001, pp. 6–18. 8. Marchuk M. Aksiolohichnyy potentsial naukovoho znannya: ponyattya, struktura, sposib aktualizatsiyi. Avtoref. na zdobutya naukovoho stupenya d. f. n. – 09.00.09 – “Filosofiya nauky” [Axiological potential of scientific knowledge: the concept, structure, way of updating]. Kyiv, 2003. – 23 p. 9. Bratasyuk V. M. Pravova real’nist’ yak forma proyavu intelektual’noyi tradytsiyi epokhy (na materialakh romano-hermans’koyi pravovoyi sim’yi). Dys.... kand. yuryd. nauk: 12.00.12"Filosofiya prava" [The legal reality as a form of manifestation of the intellectual tradition of the era (based on civil law)]. – Kyiv, 2005. – 190 p. 10. Bryuhher V. Vidobrazhennya lyudyny u kontseptsiyi prav lyudyny [Reflection rights in the human rights concept]. Lyudyna i polityka, 2003, vol.1, pp. 54–69. 11. Bihun V. Lyudyna v pravi. Pravove lyudynorozuminnya yak filosofs’ko-pravova problema [Human in law. Philosophical and legal issue of humanunderstanding]. Problemy filosofiyi prava, 2003, vol. 1, pp. 126–128. 12. Kolesnichenko V. V. Pryntsypy prava Yevropeys’koho Soyuzu: zahal’noteoretychne doslidzhennya. Avtoref. dys. na zdobuttya
nauk. stupenya kand. yuryd. nauk: 12.00.01. “teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchen’” [The principles of the European Union: general theoretical research]. Odesa, 2010, 22 p. 13. Karpenko I. P. Transformatsiya zahal’nolyuds’kykh tsinnostey v informatsiynomu suspil’stvi. Avtorefer. dys. ya zdobuttya nauk. stupenya kand.. filos. nauk: 09.00.03 "Sotsial’na filosofiya ta filosofiya istoriyi" [The transformation of human values in the Information Society].Kuiv, 2004,17 p. 14. Bratasyuk M. H. [Modern trends in research methodology legal system of Ukraine]. Suchasni problemy
pravovoyi systemy Ukrayiny. Zbirnyk materialiv IV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Modern problems of the legal system of Ukraine]. Kyiv, 2012, 514 p. 15. Furman A.V. Metodolohiya paradyhmal’nykh doslidzhen’ u sotsial’niy psykholohiyi [Methodology paradigm of research in social psychology]. Kyiv, 2013, 100 p. 16. Patey – Bratasyuk M. H., Hvozdyk V. D., Murashyn O. H. Verkhovenstvo prava: tradytsiya doktryny i potentsial praktyky [The rule of law: the tradition of doctrine and practice potential]. Kyiv, 2010, 536 p. 17. Oborotov Yu. Tradytsiyi ta novatsiyi v pravovomu rozvytku: zahal’noteoretychni aspekty. Avtoref. desert. na zdobuttya nauk. stup. d-ra yuryd. nauk za spets. 12.00.01 “Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchen’” [Tradition and innovation in legal development: general aspects], Odesa, 2003, 14 p. 18. Timush I. S. Intehral’nyy pohlyad na pravo [The integrated view of the law]. Kyiv, 2009, 284 p. 19. Onishchenko N. M. Pravova systema: problemy teorii [Legal system: problems of theory]. Kyiv, 2002, 350 p. 20. Byhych O.
Porivnyal’ne pravoznavstvo: pryroda ta metodolohichne znachennya. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 “Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh vchen’” [Comparative law: nature and methodological significance]. Kyiv, 2002, 15 p. 21. Fuley T. I. Suchasni zahal’nolyuds’ki pryntsypy prava ta problemy yikh vprovadzhennya v Ukrayini. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01. “teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchen’” [Modern human rights principles and problems of implementation in Ukraine]. Kyiv, 2003, 20 p.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 281–288