THE LEGAL ANALYSIS OF THE CHANGES INTRODUCED SUPREME SOVIET OF UKRAINE IN CONSTITUTION OF UKRAINE

Olena Kovalchuk
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF143.1 KB
Abstract: 
Research is sanctified to the questions of reformation of Constitution of Ukraine,consideration of project of Law of Ukraine “About making alteration in Constitution of Ukraine (in relation to plenary powers of public and local self-government authorities)”, brought in by President of Ukraine in Supreme soviet of Ukraine in 2014, to the legal analysis him substantive provisions and to making of corresponding suggestions in relation to introduction of offer changes.
References: 

Осятинський В. Твоя Конституція. – Варшава (Програмна ініціатива “Права людини і правосуддя” Міжнародного фонду “Відродження”). – 2014. – 123 с.
Проект закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)” № 4178а від 26.06.2014 р. та № 1655-VII від 02.09.2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
Актуальні проблеми конституційного права України: підруч. / за заг. ред. проф. А. Ю. Олійника – К.: “Центр учбової літератури”, 2013. – 554 с.
Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
Указ Президента України № 119 від 3 березня 2015 року “Про Конституційну Комісію”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 363–368