ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВНЕСЕНИХ НА РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Віталій Ковальчук
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF143.1 KB
Abstract: 
Дослідження розглядає питання реформування Конституції України, проект закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)”, внесеного Президентом України до Верховної Ради України у 2014 році, правового аналізу його основних положень та вироблення відповідних пропозицій щодо впровадження запропонованих змін.
References: 

Осятинський В. Твоя Конституція. – Варшава (Програмна ініціатива “Права людини і правосуддя” Міжнародного фонду “Відродження”). – 2014. – 123 с.
Проект закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)” № 4178а від 26.06.2014 р. та № 1655-VII від 02.09.2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
Актуальні проблеми конституційного права України: підруч. / за заг. ред. проф. А. Ю. Олійника – К.: “Центр учбової літератури”, 2013. – 554 с.
Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
Указ Президента України № 119 від 3 березня 2015 року “Про Конституційну Комісію”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 363–368