FORMING A SINGLE INFORMATION SPACE IN STATE INSTITUTIONS UKRAINE

Serhiy Yesimov
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF155.28 KB
Abstract: 
The article deals with the formation of a common information space in the work of the Ukraine. Analyzes regulations that regulate the legal relationship in information technology, information systems, information and telecommunication systems and networks, information, personal data, electronic documents, electronic signature, e-government, information security, information security in information and telecommunication systems.
References: 

Макаренко Є. А. Європейська інформаційна політика / Є. А. Макаренко. – К.: Наша культура і наука. 2000. – 368 с.
Кармелюк І. М. Розвиток інформаційного простору як запорука управління державою власним гуманітарним капіталом / Теорія та практика державного управління. – 2009. – Вип. 3 (260). – С. 1–6.
Про Національну програму інформатизації: Закон України віл 04.02.1998 № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181.
Про інформацію від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради. 1992. № 48. ст.650 ).
Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 27–28. – Ст. 182.
Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації // Закон України від 23.09.1997 № 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 49. – Ст. 299.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р “Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні”.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 48–53