ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Сергій Єсімов
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF155.28 KB
Abstract: 
Розглянуто формування єдиного інформаційного простору в діяльності державних органів України. Проналізовано нормативно-правові акти, що регулюють правові відносини у сфері інформаційних технологій, інформаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, інформації, персональних даних, електронних документів, електронного підпису, електронного уряду, інформаційної безпеки, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
References: 

Макаренко Є. А. Європейська інформаційна політика / Є. А. Макаренко. – К.: Наша культура і наука. 2000. – 368 с.
Кармелюк І. М. Розвиток інформаційного простору як запорука управління державою власним гуманітарним капіталом / Теорія та практика державного управління. – 2009. – Вип. 3 (260). – С. 1–6.
Про Національну програму інформатизації: Закон України віл 04.02.1998 № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181.
Про інформацію від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради. 1992. № 48. ст.650 ).
Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 27–28. – Ст. 182.
Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації // Закон України від 23.09.1997 № 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 49. – Ст. 299.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р “Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні”.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 48–53