Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

FREEDOM OF EXPRESSION VIA PRINTED MASSMEDIA: THEORETICAL LEGALASPECTS

Liliya Yarmol
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF184.42 KB
Abstract: 
In the article it is analyzed legal basis for the freedom of expression with the help of printed mass media. Also, it is defined the notion of freedom of expression as a natural phenomena. It is accentuated on the particularities of freedom of expression via printed mass media protection by European Court of Human Rights. Besides, certain proposals concerning the improvement of the mechanizmof freedomof expression legal enforcement in Ukraine are elaborated.
References: 

Денісова О. С. Роль преси у правовому інформуванні громадян України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень” / О. С. Денісова / Національний університет внутрішніх справ. – Х., 2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://avtoreferat.net; Снетков В. Н. Средства массовой информации как фактор реализации свободы слова и права на информацию: политико-правовой аспект : автореф. дисс. … докт. полит. наук : спец. 10.01.10 / В. Н. Снетков. – СПб., 2001. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat.com.
Нехаев А. В. Когнитивные функции мнения : автореф. дисс. … канд. философ. наук : спец. : 09.00.11 “Онтология и теория познания” / А. В. Нехаев. – Тюмень, 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat.com.
Кушакова-Костицька Н. Від свободи слова – до інформаційного суспільства / Н. Кушакова-Костицька // Право України. – 2004. – №7. – С. 129–133.
Габор Н. Відповідальність як зворотний бік свободи / Н. Габор // Вісник Львівського університету імені Івана Франка (Серія “Журналістика”). – Вип. 28. – С. 240–244.
Гвоздєв В. М. Проблема й поняття свободи преси: сутність, зміст, структура : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.01.08 “Журналістика” / В. М. Гвоздєв / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2004. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://avtoreferat.net.
Випуск періодичних і продовжуваних видань українською та мовами народів світу станом на січень 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=112058&cat_id=85717.
Медійна карта України (станом на 15 січня 2014 року) (база даних комунальних друкованих засобів масової інформації) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/control/ uk/publish/ article? art_id=111565&cat_id=61321.
Медійна карта (станом на 1 березня 2009 р.) (база даних комунальних друкованих засобів масової інформації) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=74134&cat_id=61321.
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1287 “Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : / http://zakon.rada.gov.ua.
Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні: затверджене наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 р. №12/5 (у ред. наказу Міністерства юстиції від 23.04.2007 р. №194/5) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : / http://zakon.rada.gov.ua.
Середюк В. В. Свобода масової інформації: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / В. В. Середюк; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 18 с.
Права людини в Україні – 2009–2010. Доповідь правозахисних організацій / за ред. Є. Захарова / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Х.: Права людини, 2011. – 488 с.
Звіт Інституту масової інформації з моніторингу журналістських стандартів (жовтень 2014 року). – Режим доступу : http://imi.org.ua/journalist_monitoring/46388-zvit-z-monitoringu-jurnali....
Рішення Європейського Суду з прав людини від 9 січня 2007 року у справі “Комерсант Молдови” проти Молдови”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.echr.coe.int/.
Рішення Європейського Суду з прав людини від 6 грудня 2007 року у справі “Фоглія проти Швейцарії”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.echr.coe.int/.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 810(4): 153–161