Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ – КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

С. Єсімов
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF185.48 KB
Abstract: 
Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти нормативно-правового регулювання доступу до інформації як ключового елемента громадського контролю. Проаналізовано принцип інформаційної відкритості, основні цілі державної інформаційної політики, національну нормативно-правову базу обмеження права на доступ до інформації, форми доступу до інформації, державні інформаційні ресурси. Визначено проблемні питання та запропоновано шляхи удосконалення нормативно-правової бази.
References: 

1. Тоби Мендел. Свобода информации: Сравнительное правовое исследование / Мандел Т. – 2-изд., исправ. и допол. – Paris, UNESCO, 2008. – 176 с. 2. Ортинський В. Новітні методи дослідження адміністративно-правових явищ / В. Ортинський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. – 2014. – № 782. – С. 5–9. 3. Ортинський В. Л. Удосконалення державної політики у сфері інформаційних технологій у контексті діяльності органів виконавчої влади / В. Л. Ортинський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. – 2016. – 2014. – № 801. – С. 3–8. 4. Пилаєва В. М. Наукові підходи до визначення принципу транспарентності у діяльності органів виконавчої влади у вітчизняному адміністративному праві / В. М. Пилаєва // Право і суспільство. – 2016. – № 2 частина 2. – С. 128–132. 5. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки: Постанова Кабінет Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF]. 6. Макагонюк Ю. Реалізація права на доступ до публічної інформації у сфері екології / Ю. Макагонюк / Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2015. – Декабрь. – С. 88–93. 7. Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції: Закон України від 02.07.2015 р. № 577-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 35. – Ст. 341. 8. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 15.03.2016 р. № 96/2016 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/96/2016#n11]. 9. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. № 386-р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80]. 10. Стадник Р. І. Відкритість органів влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації / Р. І. Стадник. // Сайт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Березень 17, 2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://police-access.info/2015/03/vidkrytist-orhaniv-vlady-v-konteksti-z... informatsiji/]. 11. Коваленко Л. П. Правовий захист громадян на доступ до інформації / Л. П. Коваленко // Інформація і право. – 2015. – № 2(14). – С. 26–31. 12. Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014–2015 роках”: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 1176-р // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1176-2014-%D1%80]. 13. Про сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/68/2016]. 14. Мороз Н. С. Державна інформаційна політика України у сфері інформатизації діяльності органів державної влади / Н. С. Мороз // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. – 2015. – №825. – С. 42–47.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 63–72