ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ГРУП НЕГАТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ ТА ЇХ ЛІДЕРІВ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ

Л. Гула
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF178.8 KB
Abstract: 
Розглянуто питання щодо виникнення груп негативного спрямування, які впливають на пенітенціарну злочинність. Окреслено джерела інформаційного забезпечення підрозділів кримінально-виконавчих установ у виявленні груп засуджених. Охарактеризовано основні чинники, які вказують на групу негативного спрямування засуджених. Визначено оперативно-режимні заходи щодо виявлення груп негативного спрямування засуджених та їх лідерів.
References: 

1. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред.: В. В. Коваленко, Є. М. Моісєєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – Т. 6: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – К.: Атіка, 2009. – 1128 с. 2. Уманський Л. І. Досвід конструювання експериментальної апаратури для дослідження контактних груп школярів / Л. І. Уманський // у кн.: До питання про діагностику особистості у групі. – М.: 1973. – С. 80–87. 3. Мокрецов А. И. Микросреда осужденных в ИТУ /
А. И. Мокрецов, И. В. Шмаров. – М.: Изд. ВНИИ МВД СССР, 1979. – 80 с. 4. Теория оперативно- розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с. 5. Сухов О. Н. О методике социально-психологического изученияконфликтов среди осужденных у ВТУ / О. Н. Сухов // в кн.: Проблемы усовершенствования работы ВТУ. – Рязань, 1976. – С. 290–299. 6. Ольшанський В. Б. Особистість і соціальні цінності / в кн.: Соціологія СРСР. – 1966. – Т. 1. – С. 85–100. 7. Міжнародна поліцейська енциклопедія: в 10 т. / відп. ред. Є. И. Моїсеєв, Ю. І. Ремаренко, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – Т. IV: Кримінально- правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади поліцейської діяльності. – К.: Атіка. – 968 с. 8. Сафронов А. Д., Никоноров М. Г. Криминологическая характеристика и меры профи- лактики хулиганства в ИТУ / А. Д. Сафронов, М. Г. Никоноров. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1983. –
245 с. 9. Шмаров І. В. Основні проблеми вивчення ефективності діяльності ВТУ: дис.... докт. юрид. наук: 20.00.09 / І. В. Шмаров. – М., 1970. – 376 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 494–501