Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

М. Гузела
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF159.12 KB
Abstract: 
Досліджено питання правового статусу підозрюваного в кримінальному про- вадженні в контексті стандартів, закріплених у нормах міжнародно-правових актів, визнаних Україною. Оскільки чинний Кримінальний процесуальний кодекс України закріплює підозрюваного як єдиного суб’єкта кримінального провадження, щодо якого провадиться кримінальне переслідування на стадії досудового розслідування, то, враховуючи приорітет положень міжнародно-правових актів, ратифікованих Верхов- ною Радою України, над нормами національного кримінального процесуального законодавства, предметом ретельного наукового аналізу постає проблема забезпечення прав підозрюваного на основі міжнародних стандартів. Визначено, що забезпечення прав підозрюваного в контексті міжнародних стандартів регламентується нормами міжнародно-правових актів, які, зокрема, містять основні ознаки підозри, а також гарантії існування необхідного мінімального об’єму процесуальних прав підозрюваного, що становлять його процесуальний статус.
References: 

1. Безносюк А. М. Підозрюваний у кримінальному провадженні // А. М. Безносюк // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 61. – Київ. – 2013. –С. 272–278. 2. Григорьев В. Н. Задержание подозреваемого. – М. : ЮрИнфор. – 1999. – С. 34–35. 3. Зайцев О. И.,Смирнов П. А. Подозреваемый в уголовном процессе. – М. : Экзамен. – 2005. – 320 с. 4. Закон України від 17.07.1997 № 475/97-ВР “Про ратифкацію Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (1950р.)//http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр (дата звернення 14.09.2016). 5. Звід принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню чи ув’язненню у будь якій формі, схвалений резолюцією № 43/173 Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня 1988 р. //http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_206 (дата звернення 16.09.2016) 6. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (1950р.)//http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення 14.05.2016) 7. Кримінальний процесуальний кодекс (станом на 01 вересня 2016 року). – Харків : Право. – 2016. 8. Мінімальні стандартні правила ООН щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила), прийнятих резолюцією № 45/110 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р. // http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_230 (дата звернення 14.09.2016) 9. Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими, прийняті на першому Конгресі ООН по попередженню злочинності (Женева, 1955р.), схвалені резолюціями Економічної та Соціальної Ради № 663 від 31 липня 1957 р., та № 2076 від 13 травня 1977 р. // http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=rus...(дата звернення 30.08.2016) 10.Основні Положення про роль адвокатів, схвалені восьмим Конгресом ООН по попередженню злочинів (серпень 1990 р., Нью-Йорк)//http:// zakon.rada.gov.ua/go/995_835(дата звернення 02.09.2016) 11. Рішення ЄСПЛ по справі “Fox, Campbell and Hartley v. United Kingdom” від 30.08.1990 р. // http:/ www.refworld.org/docid/3ae6b6f90.html (дата звернення 14.09.2016)

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 481–485