КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЩО ЗЛОВЖИВАЮТЬ НАРКОТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

М. Бойсан
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF158.61 KB
Abstract: 
Розглядаються підходи різних учених до розуміння сутності поняття “особистість злочинця”. Оскільки одним з необхідних елементів кримінології є особистість злочинця, то необхідно визначити поняття особистості неповнолітнього, що зловживає наркотичними засобами, з’ясувати її сутнісну сторону, зумовлену також і тим, що кримінологія вивчає не тільки тих, хто скоїв злочин, але і тих, чий спосіб життя, спілкування, погляди, орієнтації ще тільки свідчать про таку можливість. Подано власне визначення поняття особистості неповнолітнього – наркомана. Проаналізовано підходи до кримінологічної характеристики особи злочинця, яким саме ознакам відповідають ці особи. Запропоновано такі ознаки кримінологічної характеристики неповнолітнього: соціально-демографічні; морально-психологічні; кримінально-правові, соціально-рольові.
References: 

1. Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: моногр. – Дніпропетровськ.: Юридична академія Міністерства внутрішніх справ, 2004. – 380 с. 2. Цивільний кодекс; Затверджений 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1. – С. 31. 3. Антонян Ю. М. Системный подход к изучению личности преступника / Ю. М. Антонян // Советское государство и право. – 1974. – № 4. – C. 88–93. 4. Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. – М.: Форум: Инфра. – М., 1998. – 216 с. 5. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: моногр. / кол. авт.: В. В. Голіна, В. П. Ємельянов, В. Д. Воднік та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни, В. П. Ємельянова. – Харків.: Право, 2006. – 292 с. 6. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / І. М. Даньшин, В.В. Голіна, О. Г. Кальман, О. Є. Лисодєд; за ред. І. М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352 c. 7. Дмитриева Т. Б., Игонин А. Л., Клименко Т. В., Пищикова Л. Е., Кулагина Н. Е. Злоупотребление наркоактивными веществами (общая и судебно-психиатрическая практика): моногр. – М., 2000. – 122 c. 8. Денисов С. Ф. Вікові межі молодіжної злочинності // Актуальні проблеми взаємодії судових та правоохоронних органів у процесі реалізації завдань кримінального судочинства: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 28–29 травня 2004 р. // у 2 ч. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2003. – Ч.1. – С. 96–99.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 481–486