Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ЗМІНИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ “СІМ’Я” ТА “ШЛЮБ” У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Марта Слабан
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF186.49 KB
Abstract: 
Досліджено соціологічний, юридичний, ціннісно-деонтичний підходи до осмис­лення змісту явищ, поняття про які позначаються термінами “сім’я” та “шлюб”. З позицій цих підходів простежено трансформації смислового наповнення категорій, що розглядаються, в прецедентному праві Європейського суду з прав людини.
References: 

1. Ромовська 3. В. Українське сімейне право: підручник для студ. вищ. навч. закл. / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність : Алерта : КНТ : Центр учбової літер., 2009. – 500 с.
2. Сімейне право України : підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – 4-те вид., переробл. і допов. – X. : Право, 2012. – 322 с.
3. Михеева А. Р. Человек в сфере частной жизни: векторы трансформации семейных отношений / А. Р. Михеева. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2012. – 155 с.
4. Левушкин А. Н. Семейное право : учебник / А. Н. Левушкин, A. A. Серебрякова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 407 с.
5. Воронина 3. И. Семейное право : учеб. пособ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Тюмень : Изд. Тюменского государственного университета, 2009. – 276 с.
6. ЛоккДж. Сочинения : в 3 томах / Пер. с англ. и лат. / Fed и сост. А. Л. Субботин. – Т. З. – М. : Мысль, 1988. – 668 с.
8. Кант И. Сочинения в шести томах / И. Кант. – Т.4. 4.2. – М. : Мысль, 1965. – 478 с.
9. Сімейне право України : навч. посіб. / за ред. С. О. Харитонова. – К. : Істина, 2008. – 200 с.
10. Сімейне право : навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів / за ред. О. В. Дзери. – К. : Вентурі, 1997. – 272 с.
11. Гражданское прав : учебник. – Изд 2-е, перераб. и доп. / под ред А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – Т. 3. – М. : “Проспект”, 1999. – 624 с.
12. Вибрані документи Католицької Церкви про шлюб та сім'ю. Від Лева XIII до Івана Павла II. – Том 1. – Львів : Видавництво ЛБА, 2002. – 288 с.
13. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Rees v. the UK від 17 жовтня 1986 року [Електронний ресурс]. Режим доступу http://hudoc.echr. coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Rees%22J,%22documentcollectionid2%22:[%22GR ANDCHAMBER %22, %22CHAMBER%22], %22itemid%22:[%22001-57564%22]}
14. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Sheffield and Horsham v. the UK від ЗО липня 1998 року [Електронний
ресурс]. – Режим доступу http.V/hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Sheffield%22],%22 documentcollectionid2% 22:[%22 GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22: [%22001-58212%22]}
15. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Hämäläinen v Finland від 16 липня 2014 року [Електронний ресурс]. Режим доступу http://hudoc.echr.coe.int/eng# {%22fulltext%22:[%22H%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4inen%22],%22documentcollectionid2%22:[%22 GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-145768%22]}
16. Рішення Євро­пейсь­кого Суду з прав людини у справі Cossey v. the UK від 27 вересня 1990 року [Електронний ресурс]. Режим доступу http://hudoc.echr.coe.int/engü:{%22fulltext%22:[%22 Cossey%22], %22 documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22: [% 22001-57641%22]}
17. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Abdulaziz, Cabales et Balkandali v. UK від 28 травня 1985 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://hud.oc. echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Abdulaziz%22],%22documentcollectionid2%22:[%2 2GRAND CHAMBER %22, %2 2 CHAMBER %22], %22itemid%22: [ %22001-57416%22]}
18. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Berrehab v. Netherlands від 21 червня 1988 року [Електронний ресурс]. Режим доступу http.V/hiidoc.ecbcoe.int/eng#{%22fulltext%22.f%22 Berrehab%22],%22documentcollectionid2%22:[%2 2GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22] ,%22 itemid%22: [%22001-57438%22]}
19. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Vallianatos and others v. Creece від 7 листопада 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://hudoc.echr.coe. int/eng#{%22fulltext%22:[%22Vallianatos%22],%22documentcollectionid2%22: [% 22 GRAND CHAMBER %22, %22CHAMBER%22], %22itemid%22:[%22001-128294%22]}
20. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Oliari and others v. Italy від 21 липня 2015 року [Електронний ресурс]. Режим доступу http://hudoc.echr.coe. int/eng#{%22fulltext%22: [%220liari%22],%22documentcollectionid2%22:[%22G RANDCHAMBER %22, %22CHAMBER%22], %22itemid%22:[%22001-156265%22]}
23. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Schalk and Kopf v. Austria від 24 червня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу http.V/hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Schalk%22],%22documentcollectionid2%22:[%22G RANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22 : [%22001-99605%22]}
24. Рішення Європейсь­кого Суду з прав людини у справі Christine Goodwin v. the UK від 11 липня 2002 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://hudoc.echr.coe.int/eiig#{%22fulItext%22:[%22 Goodwin%22],%22dociimentcollectionid2%22:[%22 GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22] ,%2 2itemid%22: [%22001-60596%22]}
25. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного. – К. : Істина, 2003. – 464 с.
26. Липець JI. В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом і договором : монографія /Л. В. Липець. – К., 2013. – 192 с.
27. Кодекс канонического права. – М. : Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. – 624 с.
28. Катехизис. Курс лекций. Иерей Олег Давыденков. – М. : Православный Свято- Тихоновский Богословский Ин-т, 2000. – 102 с.
29. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Kroon v. the Netherlands від 27 жовтня 1994 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Kroon%22],%22documentcollectionid2%22:[%22G RANDCHAMBER°/o22,%22CHAMBER%22] ,%22itemid%22: [%22001-57904%22]}
30. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі GUI v. Switzerland від 19 лютого 1996 року [Електронний ресурс]. Режим доступу http.V/hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22 : [%22G%C3%BCl%22] ,%22documentcollectionid2%22 : [ %22GRANDCHAMBER%22, %22CHAMBER %22], %22itemid%22:[%22001-5 7975%22]}
31. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Ahmut v. the Netherlands від 28 листопада 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://hudoc.echr.coe. int/eng#{%22fulltext%22:[%22Ahmut%22],%22documentcollectionid2%22:[%22G RANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58002%22]}
32. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Elsholz v. Germany від 13 липня 2000 року [Електроннийресурс]. Режим доступу http://hudoc.echr.coe.int/eng#{% 22fulltext%22: [%22 Elsholz%22],%22documentcollectionid2%22:[%22G RANDCHAMBER%22, %22CHAMBER%22], %22itemid%22: [%22001-58763 %22]}
33. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Zaunegger v. Germany від 3 грудня 2009 року [Електронний ресурс]. Режим доступу http://hudoc.echr.coe. wt/eng#{%22fidltext%22:[%22Zaimegger%22],%22documentcollectionid2%22:[% 22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-96020%22]}
34. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Bronda v. Italy від 9 червня 1998 року [Ечектронний ресурс]. Режим доступу http://hudoc.echr.coe.iiu/eng#{%22fulltext%22f%22Bixmda%2 RANDCHAM BER%22, %22CHAMBER %22], %22itemid%22: [%22001-58194%22]}
35. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Marckx v. Belgium від 13 червня 1979 року [Електроннийресурс]. Режим доступу http.V/hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22.f%22Marckx%22],%22 documentco llectionid2%22:[%22 GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57534%22]}
36. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі X, Y and Z v. the UK від 22 квітня 1997 року [Електронний ресурс]. Режим доступу http.V/hudoc. echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22 :[%22Х, %20Y%22], %22documentcollectionid2%22:[%22 GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22] ,%22itemid%22: [%22001-58032%22]}
36. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі К and T. v. Finland від 12 липня 2000 року [Електронний ресурс]. Режим доступу http://hudoc. echr. coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22K %20and%20T. %22], %22documentcollectionid2% 22: [%22 GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-59587%22]}
37. Рішення Європейсь­кого Суду з прав людини у справі Lebbink v. the Netherlands від 1 червня 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ouderverstoting.nl/content/ECHR-JUDGEMENT-ljuni2004.htm
38. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Gas і Dubois v France від 15 березня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://hudoc.echr.coe.i nt/eng#{%22Julltext%22:[%22Gas%22], %22documentcollectionid2%22:[%22GRA NDCHAMBER %22, %22CHAMBER%22, %22DECISIONS%22], %22itemid%22:[%22001-109572%22]}
39. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі X v. Austria від 19 лютого 2013 року [Електроннийресурс]. Режим доступу http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22: [%220%22], %22languageisocode%22:[%22ENG%22],% 22аррпо%22: [%2219010/07%22] ,%22itemid%22: [Уо22001-116735%22]}
40. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі S.H. v. Austria від 3 листопада 2011 року [Електронний ресурс].-Режим доступу http.V/hudoc.echr.coe. int/eng#{%22fulltext%22.f%22%D0%A5% 2GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22] ,%22itemid%22: [%22001-118062%22]}
41. Рабінович С. П. Природно-правові підходи в юридичному регулюванні: монографія / С. П. Рабінович. – Львів : ЛДУВС, 2010. – 576 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 194–201