ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ШЛЮБ

Марія Німак
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF188.27 KB
Abstract: 
З’ясовуються особливості розгляду в суді справ про надання права на шлюб, визначаються умови реалізації права на звернення до суду по цій категорії справ, коло осіб, які обов’язково повинні брати участь у справі, а також завдання суду під час розгляду такої категорії справ.
References: 

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42, 42. – Ст. 492.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21. – Ст. 135.
Бикова О. Ю. Укладення шлюбу за Сімейним кодексом України / О. Ю. Бикова // Держава і право: Зб. наук. праць. – К. : ІДіП НАНУ, 2004. – Вип. 23. – С. 297–303.
Сімейний кодекс України : Науково – практичний коментар / [За заг. ред. С. Я. Фурси]. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.
Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ромовська З. В. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К.: Правова єдність, 2009. – 432 с.
Білоусов Ю. В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Ю. В. Білоусов // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – № 1 (21). – С. 84 – 89.
Лепех С. М. Сімейне право України : навч. посіб. / С. М. Лепех. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 318 с.
Ярема А. Г., Давиденко Г. І. Новели цивільного судочинства / А. Г. Ярема, Г. І. Давиденко // Вісник Верховного суду України. – 2006. – № 12 (76). – С. 16–22.
Юркевич Н. Г. Заключение брака по советскому праву / [под ред. В. А. Рясенцев]. – Минск: Наука и техника, 1965. – 142 с.
Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / [За ред. Є. О. Харитонова]. – [видання друге, доп.]. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2008. – 560 с.
Рішення Шевченківського районного суду м. Львова від 15 січня 2010 року / Справа № 2о-3/2010 // Архів Шевченківського районного суду м. Львова.
Гражданский кодекс Латвии от 23 января 1937 года. – Режим доступу:http://minjust.lgg.ru/ru/activity/international_cooperation/infozags/zag... index.php?from4=1
Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 року // Вісник Верховного суду України. – 2008. – № 1. – С. 5–11.
Комментарий к Семейному кодексу РФ / [oтв. ред. И. М. Кузнецова]. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 512 с.
Бикова О. Ю. Укладення та розірвання шлюбу за законодавством України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Олена Юріївна Бикова. – Одеса, 2005. – 220 с.
Ясинок М. М. Особливості судового розгляду справ щодо надання неповнолітнім особам права на шлюб / М. М. Ясинок //Університетські наукові записки. – 2008. – № 3. – С. 90–93.
Рішення Личаківського районного суду м. Львова від 11 квітня 2014 року / Справа № 2-о/463/45/14 // Архів Личаківського районного суду м. Львова.
Рішення Сихівського районного суду м. Львова від 15 липня 2014 року / Справа № 2-о/464/63/14 // Архів Сихівського районного суду м. Львова.
Рішення Франківського районного суду м. Львова від 30 травня 2014 року / Справа № 2-о/465/97/14 // Архів Франківського районного суду м. Львова;
Про затвердження Правил опіки та піклування: Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 115.
Бичкова С., Федосєєва Т. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб / С. Бичкова, Т. Федосєєва // Право України. – 2008. – № 6. – С. 94–99.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 186–193