ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Світлана Сорока
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF142.13 KB
Abstract: 
Досліджено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів[1]. Проаналізовано, що предмет злочину належить встановлювати у кримінальному провадженні під час розслідування злочину, передбаченого ст. 305 КК України. Підкреслено, що предмет доказування єдиний для усього кримінального процесу, крім того, він конкретизується під час провадження у конкретних справах. [1] Далі, якщо інше спеціально не застережено, вживатиметься один термін “наркотичні засоби”, що означає сукупність предметів злочинів – наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори. Це стосується і назви статті.
References: 

Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування: монографія. – К., 2005. – 272 с.
Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013. – 1072 с.
Михеенко М. М. Доказывание в советском угловном судопроизводстве / М. М. Михеенко. – К.: Изд-во КГУ, 1984. – 137 с.
Банин В. А. Структура предмета доказывания в советском уголовном процессе: учеб. пособ. / В.А. Банин. – Уфа, 1976. – 125 с.
Строгович М. С. Теория судебных доказательств / М. С. Строгович // Избранные труды: в З-х т. – Т. 3. – М., 1991. – 300 с.
Шевчук В. М. Обстановка вчинення контрабанди як структурний елемент криміналістичної характеристики / В. М. Шевчук // Митна справа. – 2002. – № 5. – С. 20–26.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 287–291