ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Мирослав Ковалів, Ігор Стахура
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF133.84 KB
Abstract: 
Розглянуто питання адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади. Розкривається система органів виконавчої влади, форми та методи їх діяльності. Розглядаються особливості побудови та функціонування органів виконавчої влади, їхні структура, функції, обсяг і характер компетенції, взаємозв’язок між органами вищого і нижчого рівнів.
References: 

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр.
Остапенко О. І. Адміністративне право: навч. посіб. / О. І. Остапенко, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів та ін. – 2-ге вид. – К. : Алеута : КТН; ЦКЛ, 2009. – 536 с.
Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20. – С. 190.
Тацишин І. Б. Адміністративне право України : навч. посіб. / І. Б. Тацишин. – Львів: Новий світ-2011. – 308 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 22–26