ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ФОЛЬКЛОРНОГО ПРАВА

Олена Чорнобай
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF153.34 KB
Abstract: 
Розкривається феноменологічний зміст функцій фольклорного права. Фольк­лорно-правові норми відображають ту частину регулятивних функцій фольклорного права, що репрезентують не лише силові важелі регулювання життя суспільства, а й чинники, які мають загальнолюдські вартості й закорінені у морально-правовий ареал фольклору і звичаїв нації. Щоб пізнати специфіку правової поведінки населення конкретної територіальної одиниці або етнічної групи багатонаціонального регіону, чи навіть якогось невеликого етносу, необхідно досліджувати поряд з іншими джерелами місцевий фольклор.
References: 

Бачинін В. Філософія права: словник / В. Бачинін, В. Журавський, М. Панов. – К.: Видав. дім “Ін Юре”, 2003. – 408 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / гол. ред. В. Т. Бусел. – К.–Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.
Максимов С. Правовая реальность: опыт философского осмысления / С. Максимов. – Х.: Право, 2002. – 328 с.
Патей-Братасюк М. Філософія права: курс лекцій / М. Патей-Братасюк. – Тернопіль, 2002. – 132 с.
Петрова Л. Фундаментальні проблеми методології права: філософсько-правовий дискурс / Л. Петрова. – Х.: Право, 1998. – 416 с.
Рабінович П. Соціально-природнича правова система суспільства (спроба загальнотеоретичної характеристики) / П. Рабінович // Українське право. – 2008. – Ч. 1 (21). – С. 48–61.
Ситар І. М. Онтологічні функції права: монографія / І. М. Ситар. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 240 с.
Філософський енциклопедичний словник / ред. кол. В. І. Шинкарук. – К.: Абрис, 2002. – 744 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 782 (1): 96–101