Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

Пероксидні похідні хітозану та їх застосування

Nadiya Solomko, Olga Budishevska and Stanislav Voronov
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht01.03.137
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf297.95 KB
Abstract: 
Радикальними реакціями хітозану з 5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-іном одержано пероксохітозани з дитретинними пероксидними фрагментами, які можуть застосовуватися разом з низькомолекулярним катіонактивним емульгатором як коемульгатори і макроініціатори у водно-емульсійній полімеризації вінільних мономерів. Показано, що пероксихітозани прищеплюються до поверхні латексних частинок і надають емульсійному полімеру антибактеріальні властивості. Полімераналогічними перетвореннями хітозану взаємодією з трет-бутилпероксиметиловим естером бутендикарбонової кислоти одержано пероксихітозани з регульованою кількістю первинно-третинних пероксидних фрагментів. На їх основі одержано гідрогелі.
References: 

[1] Chitin i chitosan. Poluchenie, svoistva i primenenie. Pod. red. acad. RASHN Skryabina K.G. Мoskva, Nauka, 2002.
[2] Shantha KL, Harding DR.: Int J Pharm., 2000, 207, 1–2, 65.
[3] Bergera J., Reista M., Mayera J.M., Feltb O., Peppasc N.A., Gurnyb R.: European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2004, 57, 19.
[4] Chih–Chang Hsu, Trong–Ming Don, Wen–Yen Chin.: Journal of Applied Polymer Science, 2002, 86, 3047.
[5] Chern C.S., Lee C.K., Ho C.C.: Colloid & Polymer Science, 1999, 277, 6, 507.
[6] Yang S.C., Ge H.X., Hu Y., Jiang X.Q., Yang C.Z.: Colloid & Polymer Science, 2000, 278, 4, 285.
[7] Artemenko S.E., Root L.V., Chechulin D.V., Ustinov M.Yu., Ovchinnikova G.P., Ustinova T.P.: Materialy
Pyatoj konferencyi “Novye perspektivy v isledovanii chitina I chitosana”, 1999, 9.
[8] Voronov S., Tokarev V., Datsyuk V., Seredyuk V., Bednarska O., Oduola K., Adler H., Puschke C., Pich A., Wagenknecht U.: J. Appl. Polym. Sci., 2000, 76, 8, 1228.
[9] Rojter Yu.V.: Dis. kand. him. nauk.: 02.00.06, L., 2002, 155.
[10] Nosova N., Roiter Yu., Samaryk V., Varvarenko S., Stetsyshyn Yu., Minko S., Stamm M., Voronov S.: Macromolecular Symposia, 2004, 210, 339.
[11] Samaruk V.Ya., Rojter Yu.V., Nosova N.G., Stecyshyn Yu.B., Varvarenko S.M., Voronov S.A.: Dopovidi NAN Ukrainy, 2004, 4, 136.
[12] Antonovskij V.L., Hursan S.L.: Fizicheskaya himiya organicheskih peroksidov. Мoskva, Academkniga, 2003.
[13] Dickey F.H., Rust F.F., Vanghan N.E.: J. Am. Chem. Soc., 1949, 71, 4, 1432.
[14] Wang W., Bo S., Li S., Qin W.: Int. J. Biol. Macromol., 1991, 13, 281.
[15] Chih–Chang Hsu, Trong–Ming Don, Wen–Yen Chin.: Journal of Applied Polymer Science, 2002, 86, 3047.
[16] Sangamesh G. Kumbar, Kumaresh S. Soppimath, Tejzaj M. Aminabhavi: Journal of Applied Polymer Science, 2003, 87, 1525.
[17] Uolling Ch. Svobodnye radically v rastvore. Мoskva, Izd. Inostr. lit., 1960.
[18] Pat. (19)RU(11)2254145(13)C1. Bolshakov I.N., Gorbunov N.S., Shamova E.S., (RU): GOU VPO KRASGMA MIZGRAVA ROSSII. – № 2003130390/15; Zayavl. 14.10.2003; Opubl. 20.06.2005. – 8 s.
[19] Pisarenko L.V., Ignatov G.G., Alfalov V.V.: Materialy Sedmoj Megdunarodnoj konferencyi “Sovremennye perspektivy v ispolzovanii chitina i chitisana”, 2003, 187.
[20] Filippova O.E.: Priroda, 2005, 8, 84.
[21] Mincheva R., Manolova N., Sabov R., Kjurchiev G., Rashkov I.: e-Polymers, 2004, 058, 1.
[22] Lopatin V.V., Askadskij A.A. Poliakrilamidnye gidrogeli v medicyne. Мoskva, Nauchnyj Mir, 2004.