Особливості 1Н і 13С ЯМР спектрів алкільних груп у функціоналізованих лінійних алканах загальної формули СН3(СН2)mY

Volodymyr Mizyuk and Volodymyr Shibanov
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht08.01.007
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf205.25 KB
Abstract: 
Розглянуто дані літератури 1Н і 13С ЯМР спектрів лінійних алканів X-(CH2)n-Y (I), (де X = H; Y – 38 різних замісників, включаючи Н і СН3). Запропоновано новий універсальний спосіб оцінювання величин хімічних зсувів метиленових груп (δHCH2 = δHi, δCCH2 = δCi, i = 1–36) у I. Концепція методу полягає в зміні значень δHi і δCi для кожної метиленової групи в І (які, відповідно, називаються інкрементами ΔδHi і ΔδCi) в результаті перетворення гіпотетичного алкана –(CH2)k–(CH2)n–(CH2)l– (II) внаслідок заміщення безкінечно довгих фрагментів –(CH2)k– і –(CH2)l– замісниками X та Y. Розраховані інкременти ΔδHi і ΔδCi для всих типів замісників. Запропонований метод дає можливість розраховувати параметри δHi і δCi для неопублікованих 1Н і 13С ЯМР спектрів довго- і середньо-ланцюгових сполук І. Приведено приклад розрахунків.
References: 

[1] Gunther H.: NMR Spectroskopie. George Thieme Verlag, Stuttgart 1983.
[2] www.aist.go.jp.
[3] Aldrich/ACD Library of FT NMR Spectra (Pro) Data Base Window.
[4] Mizyuk V. and Shibanov V.: Chem. and Chem. Techn., 2011, 5, 259.
[5] Mizyuk V. and Shibanov V.: Chem. and Chem. Techn., 2008, 2, 77.
[6] Mizyuk V. and Shibanov V.: Chem. and Chem. Techn., 2010, 4, 171.