sulphur

Застосування некаталітичної оксидаційної десульфуризації для одержання дизельних палив з покращеними мастильними властивостями

Знесірчення та застосування середньометаморфізованого кам’яного вугілля. 1. Встановлення оптимальних умов оксидаційного знесірчення

Знесірчення та застосування середньометаморфізованого кам’яного вугілля. 2. використання знесірченого вугілля як додатків до сировини у виробництві спеціальних видів коксу