сірка

Встановлення оптимальних умов процесу оксидаційного знесірчення вугілля з метою одержання сировини для виробництва пиловугільного палива

Застосування некаталітичної оксидаційної десульфуризації для одержання дизельних палив з покращеними мастильними властивостями