hydrogel

Вплив похідної діаміносилану на термічні властивості і здатність до набухання гідрофільних композітів на основі акрилової кислоти

Суперабсорбуючий гідрогель з екстрагованою з відходів листя олійної пальми целюлозою з використанням мікрохвильового випромінювання для вилучення кадмій-йонів з водного розчину