біодеградація

Біодеградабельні полімери для пакування харчових продуктів – чинники, що впливають на їх деградацію і типи сертифікації – порівняльний огляд

Дослідження біодеградації епоксиполіуретанових композиційних матеріалів, наповнених фероценом, у модельному біологічному середовищі