Professor Leonid Kvitkovskyi ‒ 90th Anniversary

Olena Astakhova, Olena Shyshchak
Affiliation: 
1 Lviv Polytechnic National University 12 S. Bandery St., 79013 Lviv, Ukraine olena.brat@gmail.com
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf34.84 KB