Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

Kінетика розчинення наночастинок Fe3O4 у кислому середовищі

Iryna Tsykhanovska1, Victoria Evlash2, Alexandr Alexandrov1, Tatуana Gontar1
Affiliation: 
1 Ukrainian Engineering Pedagogic Academy, 16, Universitetskaya St., 61003 Kharkiv, Ukraine 2 Kharkiv State University of Food Technology and Trade, 333, Klochkovskaya St., 61051 Kharkiv, Ukraine cikhanovskaja@gmail.com
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht13.02.170
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf1.09 MB
Abstract: 
Вивчена розчинність дослідних зразків наночастинок Fe3О4 у кислому середовищі (рН = 1,8–5,0 3,0 год.). Наведені кінетичні криві та результати розчинності Fe3О4 спектрофотометричним, гравіметричним та атомно-абсорбційним методами. Встановлено зростання розчинності Fe3О4 зі збільшенням кислотності середовища і часом перебування в ньому. Електронно-мікроскопічними, рентгеноструктурними та ЯМР-дослідженнями встановлено вплив кислого середовища на фізико-хімічний стан поверхні дослідних зразків частинок Fe3О4.
References: 

[1] Ambrozevich E.: Pishchev. Ingred. Syrye i Dobavki, 2005, 1, 30.
[2]Spirichev B.. Shatnyuk L.. Poznyakovskiy V.: Pishchev. Prom., 2003, 3, 10.
[3] Ostapchuk Yu.: Balansy ta Spozhyvannia Osnovnykh Produktiv Kharchuvannia Naselenniam Ukrainy: Statystychnyi Zbirnyk za 2004 rik. Kyiv 2005.
[4] Yliukha N., Barsova Z., Kovalenko V., Tsykhanovskaia Y.: Vost.-Eur. Zh. Peredov. Tekhnol., 2010, 6, 32.
[5] Alexandrov А., Tsykhanovska І., Evlash V. et al.: East.-Eur. J. Adv. Technol., 2018, 2, 70. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126358
[6] Alexandrov А., Tsykhanovska І., Evlash V. et al.: Eureka Life Sci., 2017, 5, 45. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00431
[7] Evlash V., Pogozhikh N., Akmen V.:Nauchnye Osnovy Tekhnologiy Pishchevykh Produktov Antianemicheskoy Napravlennosti so Stabilizirovannym Gemovym Zhelezom. Khdukht, Kharkіv 2016.
[8] Specification for Food Additives and Recipes, 2013. http://specin.ru
[9] Beriain M., Gómez I., Ibáñez F. et al.: Chapter 1 - Improvement of the Functional and Healthy Properties of Meat Products [in:] Holban A., Mihai A. (Eds.), Food Quality: Balancing Health and Disease. Academic Press, 2018, 1-74. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811442-1.00001-8
[10] Domoroshchenkova M., Demyanenko T., Kamysheva I. et al.: Oliyno-Zhyrovyi Komplex, 2007, 4, 24.
[11] Novinyuk L.: Pishchev. Ingred. Syrye i Dobavki, 2007, 1, 40.
[12] Lai W., Khong N., Lim S. et al.: Trends Food Sci. Technol., 2017, 59, 148. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.11.014
[13] Shishkov Yu.: Pishchev. Prom., 2004, 12, 92.
[14] Renziaeva T., Pozniakovsky V.: Khranenie i Pererabotka Selhozsyria, 2009, 7, 14.
[15] De Romana D., Brown K., Guinard J.: J. Food Sci., 2002, 67, 461. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2002.tb11429.x
[16] Lyublinskiy S., Lyublinskaya I., Chernyayev S., Markov M.: Molochn. Prom., 2004, 5, 5.
[17] Lyublinskiy S., Dubina S.: Molochn. Prom., 2003, 5, 10.
[18] Paglarini C., Furtado G., Biachi J. et al.: J. Food Eng., 2018, 222, 29. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2017.10.026
[19] Ramachandraiah K., Choi M.-J., Hong G.-P.: Тrends Food Sci. Technol., 2018, 71, 25. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.10.017
[20] Budryn G., Zaczyńska D., Oracz J.: LWT, 2016, 73, 197. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.06.019
[21] Evlash V., Pohozhykh N., Vynnykova V.: Vost.-Evr. Zh. Peredov. Tekhnol., 2004, 2, 22.
[22] Saini R., Nile S., Keum Y.: Trends Food Sci. Tech., 2016, 53, 13. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.05.003
[23] Cao М., Li Z., Wang J. et al.: Trends Food Sci. Tech., 2012,27, 47. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2012.04.003
[24] Peters R., Bouwmeester H., Gottardo S. et al.: Trends Food Sci. Tech., 2016, 54, 155. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.06.008
[25] Gaucheron F.:Trends Food Sci. Tech., 2000, 11, 403. https://doi.org/10.1016/S0924-2244(01)00032-2
[26] Gupta C., Chawla Р., Arora S. et al.: Food Hydrocolloid, 2015, 43, 622. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2014.07.021
[27] Abukhader М.: Nutr. Health, 2018, 24, 103. https://doi.org/10.1177/0260106018767686
[28] Egbi G., Ayi I.,Saalia F. et al.: Food Nutr. Bull., 2015, 36, 264. https://doi.org/10.1177/0379572115596253
[29] Iliukha M.., Barsova Z., Timofeieva V., Tsykhanovska I., Vedernykova I.: Khim. Prom. Ukrainy, 2009, 5, 32.
[30] Iliukha M., Barsova Z., Timofeieva V. et al.: Ukr. Pat. 54284, Publ. Nov. 10, 2010.
[31] Derzhavna Farmakopiia Ukrainy. http://sphu.org/wp-content/uploads/2016/12/Content_2izd_1dop.pdf.
[32] Sayenko Ye.: Analiticheskaya Khimiya. Feniks, Rostov-na-Donu, 2018.
[33] Bokiy G., Poray-Koshits M.: Rentgenostrukturnyy Analiz. MGU, Moskva 1964.
[34] Shpak A., Horbyk P., Chekhun V. et al.: Physico-Khimia Nanomater. i Supramol. Structur, 2007, 1, 45.
[35] Levitin nE., Vedernikova I., Onoprienko T., Tsykhanovska I.: Pharmacom, 2007, 1, 61.
[36] Rao B., Kumar A., Rao K.: J. Optoelectron. Adv. Mat., 2006, 8, 1703.
[37] Olkhovik L., Sizova Z., Shurinova E., Kamzin A.: Physica Tverdogo Tela, 2005, 47, 1261.
[38] Ershov Yu.: Mekhanizmy Toksicheskogo Deystviya Neorganicheskikh Soyedineniy. Meditsina, Moskva 1989.
[39] Belov K.: Fizika i Khimiya Ferritov. MGU, Moskva 1973.
[40] Lu A., Salabas E., Schuth F.: Angew. Chem. Int. Edit., 2007, 8, 1222. https://doi.org/10.1002/anie.200602866
[41] Fertman V.: Magnitnyye Zhidkosti – Estestvennaya Konvektsiya i Teploobmen. Nauka i Tekhnika, Minsk 1978.
[42] Dikiy N., Medvedeva E., Fedorets I et al.: Visnyk Kharkiv. Univ., 2009, 859, 89.
[43] Coey J., Khalafalla D.: Phys. Stat. Sol. A., 1972, 11, 229. https://doi.org/10.1002/pssa.2210110125
[44] Koval A., Olkhovik L., Levitin E. et al.: Int. Conf. Functional Materials-2007. Ukraine, Crimea, Partenit 2007, 421.
[45] Vedernykova I.: Ukr. Med. Almanakh, 2011, 14, 14.
[46] Stepánková H., Görnert P., Chlan V. et al.: J Magn. Magn. Mater., 2010, 322, 1323. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2009.04.002
[47] Bastow T., Trinchi A.: Solid State Nucl. Magn. Reson., 2009, 35, 25. https://doi.org/10.1016/j.ssnmr.2008.10.005
[48] Lee S.: New J. Phys., 2006, 8, 98. https://doi.org/10.1088/1367-2630/8/6/098
[49] Procházka V., Stepánková H., Chlan V. et al.: Acta Phys. Polonica A., 2015, 127, 514. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.127.514
[50] Kristan P., Chlan V., Stepánková H. et al.: J. Nanomater., 2013, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/179794
[51] Matveyeva V., Bregan A., Volodin V. et al.: Zh. Tekhn. Phys., 2008, 34, 34.
[52] Kristan P., Chlan V., Stepánková H. et al.: Acta Phys. Pol. A, 2014, 126, 138. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.126.138