Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

Дослідження гетерогенно-каталітичного окиснювального дегідрування ізопропілбензолу до α-метилстиролу

Oleg Fedevych1
Affiliation: 
1 Lviv Polytechnic National University 12, S. Bandery St., Lviv 79013, Ukraine
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht16.04.507
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf2.13 MB
Abstract: 
Вивчено вплив складу FeBiMoO каталізаторів на їхні властивості в реакції окиснювального дегідрування ізопропілбензолу і встановлено, що оптимальним для забезпечення максимального виходу α метилстиролу є каталізатор з атомним співвідношенням активних компонентів Fe : Bi : Mo = 2 : 1 :2. На підставі вивчення фазового складу обґрунтовано припущення, що поліпшення каталітичних властивостей зумовлено утворенням потрійної сполуки складу Fe2Bi3Mo2O12, що забезпечує оптимальні кислотно-основні властивості каталітичної поверхні. На каталізаторі оптимального складу досліджено кінетичні закономірності перебігу процесу і запропоновано кінетичні рівняння, що задовільно описують його.
References: 

[1] Dolgin, I.S.; Zarubin, Y.P.; Purygin, P.P. Poluchenie sopolimera stirola i α-metilstirola s ispolzovaniem razlichnykh anionnykh i neionogennykh emulgatorov. Butlerovskie soobshchenia 2017, 52, 138-143. ROI: jbc-01/17-52-11-138
[2] Grigoryev, I.V.; Ziganshyna, A.V.; Stepanova, L.Y.; Mustafina, S.A.; Abdrashytov, Ya.M. Modelirovanie protsessa sopolimerizatsii α-metilstirola s maleinovym angidridom v geterogennoj srede. Vestnik tekhnologicheskogo universiteta 2017, 20, 5-9.
[3] Dolgin, I.S.; Purygin, P.P. Sintez novykh sopolimerov na osnove 4-metilstirola i α-metilstirola metodom emulsionnoj polimerizatsii, Innovatsionnye materialy i tekhnologii, 9-11.01.2019, Minsk, 228-233.
[4] Dolgin, I.S.; Purygin, P.P.; Zarubin, Y.P. Issledovanie dielektricheskikh svoistv sopolimerov na osnove 2,3,4,5,6-pentaftorstirola, stirola, 4-ftor-α-metilstirola i α-metilstirola. Butlerovskie soobshchenia 2019, 60, 87-90.
[5] Scott, K.P. Method for Producing Alpha-Methylstyrene from Cumene. RU2619117C2, May 12, 2017.
[6] Fedotov, A.S.; Uvarov, V.I.; Tsodikov, M.V.; Paul, S.; Simon, P.; Marinova, M.; Dumeignil, F. Dehydrirovanie Kumola v α-Metylstirol na Poristykh Keramicheskykh Catalyticheskykh Converterakh Sostava [Re,W]/γ-Al2O3(K,Ce)/α-Al2O3 i [Fe,Cr]/γ-Al2O3(K,Ce)/α-AL2O3. Neftekhimia 2020, 60, 810-826.
[7] Zhyznevskiy, V.; Fedevych, Ye.V. Perspektivnye Catalyticheskye Processy Poluchenia Acrylatnykh Monomerov; Svit: Lviv, 1991.
[8] Haber, J. Selectivity in Heterogeneous Сatalytic Oxidation. Pure Appl. Chem. 1978, 50, 923-940. https://doi.org/10.1351/pac197850090923
[9] Zhyznevskiy, V.; Tsybukh, R.; Gumenetskiy, V. Physico-Chemical and Catalytic Properties of Fe-Bi-Mo-O Catalysts in the Oxidative Dehydrogenation of Ethylbenzene. React. Kinet. Сatal. Lett. 2000, 71, 209-215. https://doi.org/10.1023/A:1010354521633
[10] Tsybukh, R.; Zhyznevskiy, V.; Gumenetskiy, V. Okysnuvalne degidruvannia etylbenzolu v styrol na Fe-Bi-M-O oksydnykh katalizatorakh. Ukr. Khim. J. 2001, 67, 93-97.
[11] Zhyznevskiy, V.; Fedevych, Ye.; Tsybukh, R.; Fedevych, O. Kinetychni zakonomirnosti okysnuvalnogo degidruvannia etylbenzolu na Fe2BiMo2Oх katalizatori. Kataliz i naftokhimia 2012, 21, 81-85.
[12] Zhyznevskiy, V.; Gumenetskiy, V.; Shyshchak, O.; Tsybukh, R. Ultrasonic Activation of the Catalysts of Ethylbenzene Dehydrogenation to Styrene. Chem. Chem. Technol. 2012, 6, 225-228. https://doi.org/10.23939/chcht06.02.225
[13] Zhyznevskiy, V.; Gumenetskiy, Tsybukh, R.; Kudatska, T. Okysnuvalne degidruvannia etylbenzolu do styrolu na Fe-Bi-Mo-Ox katalizatorakh. Ukr. Khim. J. 2000, 66, 96-102.
[14] Mamedova, М.Т. Okislitelnoe Dehydrirovanie Etylbenzola v Styrol na Otrabotannom Alumokhromovom Katalizatore. Zh. Prikl. Khim. 2020, 93, 483-489.
[15] Tarasov, A.L.; Finashina, E.D. Okislitelnoe Dehydrirovanie Etylbenzola v Styrol na Smeshannom Oksidnov Katalizatore Mo–V–Te–Nb–O v Usloviyakh Termicheskogo i SVC-nagreva. Zh. Phys. Khim. 2019, 93, 40-45.
[16] Kostynyuk, A.; Nikolenko, M. Iron Molybdate Catalyst Stabilized by Calcium Oxide for Methanol to Formaldehyde Conversion. Chem. Chem. Technol. 2011, 5, 89-93. https://doi.org/10.23939/chcht05.01.089
[17] Zhyznevskiy, V.; Gumenetskiy, V.; Matskiv, O.; Shyshchak, O. Effect of Barium Salts on Physico-Chemical and Catalytic Properties of Fe-Te-Mo-Ox Catalyst for Oxidative Amonolysis of Isobutyl Alcohol. Chem. Chem. Technol. 2013, 7, 15-21. https://doi.org/10.23939/chcht07.01.015
[18] Kharlamov, V.V.; Bogomolov, N.V.; Mirzabekova, N/V/ Sravnenie razlichnykh metodov obrabotki termodesorbtsionnykh dannykh. Zh. Phys. Khim. 1976, 2, 343-346.
[19] Set of X-Ray Diffraction Data Cards; Joint Comvittee on Chemical Analysis by x-ray diffraction methods: Philadelphia, 1967.
[20] Noterman, T.; Keulks, G.; Sklyarov, A.V.; Vinogradova, O.M.; Frolov, A.M.; Mardolis L.Ya.; Krylov, O.V. Physicochemical and Catalytic Properties of Bismuth – Iron – Molybdenium Catatysts. Kinet. Katal. 1976, 17, 758-764.
[21] Ai, M. The relationship Between the Oxidation Activity and the Acid-Base Properties of Fe2O3-based Mixed Oxides: I. The Fe2O3–V2O5 and Fe2O3–MoO3 Systems. J. Catal. 1978, 52, 16-24. https://doi.org/10.1016/0021-9517(78)90118-5