Алкілювання 2,6-ди-трет-бутилфенолу метилакрилатом у присутності каталізатора 2,6-ди-трет-бутилпероксиду калію

Gennady Zaikov and Alexander Volod’kin
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht04.02.101
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf124.94 KB
Abstract: 
Показано, що кінетика каталітичного алкілування 2,6-ди-трет-бутилфенолу (АrOH) метилакрилатом (МА) у присутності 2,6-ди-трет-бутилпероксиду калію (ArOK) залежить від методу приготування ArOK. Реакцією між ArOK і КОН при температурах > 453 К отримано мономерний ArOK, властивості якого відрізняються від властивостей 2,6-ди-трет-бутилфеноляту, синтезованого іншими методами. Встановлено, що закономірності алкілування ArOН залежать від концентрації ArOK, співвідношення ArO:МА та мікрододатків полярних розчинників.
References: 

[1] Volod’kin A., Paramonov V., Egidis F. and Popov L.: Khim. Promyshl., 1988, 12, 7.
[2] Ershov V., Nikiforov G. and Volod’kin A.: Prostranstvenno-zatrudnennye fenoly. Khimiya, Moskwa 1972.
[3] Volod’kin A., Zaitsev A., Rubailo V. et al.: Bull. Acad. Sci. USSR, 1989, 38, 1677.
[4] Volod’kin A.: Russ. Chem. Bull., 1994, 43, 769.
[5] Volod’kin A. and Zaikov G.: Russ. Chem. Bull., 2006, 55, 2212.
[6] Matilainen L., Leskela M. and Klinga M.: J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1995, 421.
[7] Malysheva N., Prokof’ev F., Bubnov N. et al.: Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1977, 1522.
[8] Burton L.: US Pat. 4659863; Chem. Abstr., 1988, 107, 77439.
[9] Titova T., Krysin A., Bulgakov V. and Mamatyuk V.: Zh. Org. Khim., 1984, 20, 1899.