Organizing Committee

CHAIRMAN OF ORGANIZING COMMITTEE:
Volodymyr Novikov (Professor, Lviv Polytechnic National University, Ukraine)

VICE-CHAIRMEN OF ORGANIZING COMMITTEE:
Vira Lubenets (Professor, Lviv Polytechnic National University, Ukraine)

SECRETARY
Maryna Stasevych (PhD, Lviv Polytechnic National University, Ukraine)

MEMBERS of ORGANIZING COMMITTEE:
Olga Shved
Diana Baranovych
Iryna Gubytska
Zoryana Gubrij
Maria Kurka
Igor Holyava
Olena Fedorova
Lilia Bolibrukh
Olena Komorovska
Natalia Stadnytska
Natalya Marintsova
Rostyslav Musyanovych
Lesya Zhurakhivska
Veronika Chervetsova
Semen Khomyak