Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

Use of Activated Clinoptilolite for Direct Dye-Contained Wastewater Treatment

Viktoria Kochubei1, Svitlana Yaholnyk1, Mariana Bets1, Myroslav Malovanyy1
Affiliation: 
1 Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandera St., 79013 Lviv, Ukraine vicvitkoch@gmail.com
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht14.03.386
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf945.31 KB
Abstract: 
This work reveals a method of complex thermal and chemical activation of natural clinoptilolite from Sokyrnytsky deposit. The chemical activation of a mineral was carried out by HCl solutions treatment at various ratios of liquid-to-solid phases. With the use of thermal and infrared (IR) spectroscopic analyses, the adsorption property of a natural and activated clinoptilolite has been examined for water vapor. The ability of complexly activated clinoptilolite to adsorb direct dyes from their aqua solutions has been investigated. The constants of isotherms of monomolecular adsorption by Langmuir have been determined. Activated clinoptilolite has been suggested to be used for the treatment of wastewater containing organic impurities.
References: 

[1] Meerbergen K., Willems K., Dewil R. et al.: J. Biosci. Bioeng., 2018, 4, 448. https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2017.11.008
[2] Kulikova D., Pavlychenko А.: Sci. Bull. Nat. Mining Univ., 2016, 4, 62.
[3] Pavlichenko A., Kroik A.: Sci. Bull. Nat. Mining Univ., 2013, 5, 93.
[4] Starchevskyy V., Bernatska N., Typilo I., Khomyshyn I.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 358. https://doi.org/10.23939/chcht11.03.358
[5] Mason T., Cobley A., Graves J.: Ultrason. Sonochem., 2011, 18, 226. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2010.05.008
[6] Goncharuk V., Kucheruk D., Balakina M., Dul’neva T.: J. Water Chem. Technol., 2009, 31, 396. https://doi.org/10.3103/S1063455X09060083
[7] Seminska O., Kucheruk D., Balakina M., Goncharuk V.: J. Water Chem. Technol., 2016, 38, 67. https://doi.org/10.3103/S1063455X16010070
[8] Shmandiy V., Bezdeneznych L., Kharlamova O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 242. https://doi.org/10.23939/chcht11.02.242
[9] Gomelya M., Grabitcenko V., Radovenchik V., Makarenko I.: Visnyk Nats. Techn. Univ. Ukrainy Kyiv. Polytech. Inst., 2017, 1, 58.
[10] Malyovanyy M., Sakalova G., Chornomaz N., Nahurskyy O. Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 198.
[11] Vasylechko V., Korpalo Ch., Gryshchouk G.: Solid State Phenom., 2015, 230, 8. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.230.8
[12] Danchenko Y., Andronov V., Kariev A. et al.: East. Eur. J. Enterprise Technol., 2017, 12, 20 https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111350
[13] Bezdeneznych L., Alekseeva T.: Еkolohichna Bezpeka, 2009, 6, 54.
[14] Malovanyy M., Zhuk V., Sliusar V. et al.: East Eur. J. Adv. Technol., 2018, 1, 23. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.122425
[15] Malovanyy M., Shandrovych V., Malovanyy A. et al.: J. Chem., 2016, 2016, 9. https://doi.org/10.1155/2016/6874806
[16] Malovanyy M., Moroz О., Hnatush S., et al.: J. Ecol. Eng., 2019, 20, 8. https://doi.org/10.12911/22998993/94917/
[17] Malovanyy M., Nikiforov V., Kharlamova O., et al.: Chem. Chem. Techol., 2016, 10, 251. https://doi.org/10.23939/chcht10.02.251
[18] Nykyforov V., Malovanyy M., Kozlovska T. et al.: East.-Eur. J. Enterprise Technol., 2016, 10, 11. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79789.
[19] Sanytsky M., Kropyvnytska T., Kruts T. et al.: Key Eng. Mater., 2018, 761, 193. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.193
[20] Vasylechko V., Gryshchouk G., Zakordonskiy V. et al.: Chem. Cent. J., 2015, 9, 45. https://doi.org/10.1186/s13065-015-0118-z
[21] Matkivska I., Gumnytskyi Y., Atamanyuk V.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 395.
[22] Oszczudlowski J., Witkiewicz Z., Andronikaszwili T., Krason J.: 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography, Ukraine, Lviv 2003, 30.
[23] Yaholnyk S., Kochubei V., Trotskyy V., Chanyk Ja.: Teoriia i Praktyka Suchasnoho Pryrodoznavstva. Ukraine, Kherson 2007, 96.
[24] Zakordonskyi V., Vasylechko V., Stashchuk P., Hryshchuk H.: Visnyk Lviv. Univ., 2004, 44, 247.
[25] Oszczudlowski J., Choma J.: XXXV Kolokwium Katalirycznyy, Poland, Krakow 2003, 133.
[26] Homonai V., Milovych S., Holub N.: Pratsi Uzhhorod. Univ., 2001, 6, 187.
[27] Holos I., Shelepeten L., Chaban I., Hass R.: 2 Sympozium z Adsorbtsii ta Khromatohrafii, Ukraine, Lviv 2000, 221.
[28] Stashchuk P., Danielkevych T., Maidan M., Kovalska-Ternes M.: 2 Sympozium z Adsorbtsii ta Khromatohrafii, Ukraine, Lviv 2000, 232.
[29] Chmylenko F., Zhuk L.: Spektrofotometrychni Metody Analizu. DNU, Dnipropetrovsk 2002.