PROFESSOR VOLODYMYR STARCHEVSKYY – 60TH ANNIVERSARY

Michael Bratychak1, Olena Shyshchak1
Affiliation: 
1 Lviv Polytechnic National University 12 S.Bandery St., 79013 Lviv, Ukraine mbratychak@gmail.com
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf125.59 KB