MAGNETO SUSCEPTIBLE ADSORBENTS OBTAINED BY THERMOCHEMICAL ACTIVATION OF HYDROLYTIC LIGNIN WITH IRON(III) HYDROXIDE

Nikolai Bogdanovich1, Mikhail Arkhilin1, Anna Menshina1, Lidiya Kuznetsova1, Albert Kanarskii2, Nadezda Voropaeva3, Oleg Figovsky4
Affiliation: 
1 Institute of Nature Science and Technologies, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, 17, Severnaya Dvina Emb., 163002 Arkhangelsk, Russia 2 Kazan National Research Technological University 68, K.Marks Str., 420034Kazan, Russia 3 Federal State Budgetary Scientific Institution, All-Russian Rapeseed Research Institute, 26, Boyevoy proezd, 398037 Lipetsk, Russia 4 Polymate Ltd. – International Nanotechnology Research Center, Migdal HaEmek 23100, Israel n.bogdanovich@narfu.ru
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht11.02.209
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf258.57 KB
Abstract: 
Magnetosusceptible adsorbents (MSA) were obtained by method of thermochemical activation of lignin and precipitated on its surface iron(III) hydroxide. Dependence of magnetic susceptibility and porous structure parameters were investigated. Optimal conditions of synthesis for output parameters in determined interval of factors variation were found. Structural characteristics of MSA were compared with industrial activated carbon BAU-A and OU-B. It was demonstrated that pores volume of MSA does not inferior to values for the activated carbons.
References: 

[1] Sintez i Primeneniye Ferromagnitnykh Adsorbentov. Trudy «Kazmekhanobra», Almaty 1972.

[2] Wang T., Liang L., Wang R. et al.: Adsorption, 2012, 18, 439. https://doi.org/10.1007/s10450-012-9430-2
https://doi.org/10.1007/s10450-012-9430-2

[3] Kim B., Lee J., Um W. et al.: J. Hazard. Mater., 2011, 192, 1140. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.06.022
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.06.022

[4] Wang X., Dai S.: Adsorption, 2009, 15, 138. https://doi.org/10.1007/s10450-009-9164-y
https://doi.org/10.1007/s10450-009-9164-y

[5] Dai M, Vogt B.: J. Colloid Interf. Sci., 2012, 387, 127. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2012.06.062
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2012.06.062

[6] Chubar' T., Ovcharenko F., Vysotskaya V., Bovkun Z.: Kolloid. Zh., 1979, 41, 196.

[7] Yin Y., Zhou S., Min C., Wu L.: J. Colloid Interf. Sci., 2011, 361, 527. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2011.05.014
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2011.05.014

[8] Asuha S., Gao Y., Deligeer W. et al.: J. Porous Mater., 2011, 18, 581. https://doi.org/10.1007/s10934-010-9412-2
https://doi.org/10.1007/s10934-010-9412-2

[9] Tsyganova S., Patrushev V., Bondarenko G., Velikanov D.: Zh. Sib. Fed. Univ., 2011, 4, 369.

[10] Dobele G., Bobdanovich N., Mironova N. et al.: Khymyia Drevesiny, 1991, 6, 47.

[11] Osadshaya T., Dobele G., Bogdanovitch N. et al.: Report of VTT symposium "Power production from biomass II", 1996, 295.

[12] Dobele G., Bogdanovitch N., Dizhbite T. et al.: Proc. of the 8th Eur. Biomass Conf. "Biomass for energy, environment, agriculture and industry", 1994, 3, 1848.

[13] Shevtshenko R., Bogdanovich N., Kuznetsova L., Dobele G.: Lesnoi Zh., 1999, 2-3, 142.

[14] Beletskaya M.: Ph.D. thesis, NArFU, Arkhangelsk 2014.

[15] Vyacheslavov A., Yefremova M.: Opredelenie Ploshchadi Poverkhnosti i Poristosti Materialov Metodom Sorbtsii Gazov. Metodicheskaya razrabotka. MSU, Moscow 2011.

[16] Mukhin V., Klushin V.: Proizvodstvo i Primeneniye Uglerodnykh Adsorbentov. D. Mendeleev Univ. of Chem. Techn. of Russia, Moscow 2012 (in Russian).

[17] Gur'yanov V., Petukhova G., Polyakov N.: Izv. Acad. Nauk, 2001, 6, 933.

[18] Barrett E. et al.: J. Am. Chem. Soc., 1951, 73, 373.
https://doi.org/10.1021/ja01145a126

[19] Horvath G., Kawazoe K.: J. Chem. Eng. Jpn., 1983, 16, 470. https://doi.org/10.1252/jcej.16.470
https://doi.org/10.1252/jcej.16.470

[20] Khabarov Yu., Babkin I., Veshnyakov V.: Zh. Prikl. Khim., 2012, 85, 900.