Anniversary of professor Jaroslaw Gumnitsky

Volodymyr Atamanyuk1, Myroslav Malovanyy1
Affiliation: 
1 Lviv Polytechnic National University 12, S.Bandery St., Lviv, 79013, Ukraine atamanyuk@ukr.net
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf206.9 KB