Adsorptive Modification of High-Dispersed Magnesium Hydrosilicate

Iryna Lutsyuk, Yaroslav Vakhula, Volodymyr Levytskyi and Liliya Zhuk
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht08.03.261
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf1.05 MB
Abstract: 
The modification action of polyvinylpyrolidone (PVP) on morphological peculiarities of magnesium hydrosilicate powder has been investigated. PVP modification mechanism has been studied depending on its introduction method to the system. The most effective modification method is observed during joint precipitation of the system liquid components and PVP.
References: 

[1] Komarov V.: Adsorbenty i ich Svoistva. Nauka i Technika, Minsk 1977.

[2] Korneev V. and Danilov V.: Proizvodstvo i Primenenie Rasvorimogo Stekla: Zhydkoe Steklo. Stroiizdat, Leningrad 1991.

[3] www.dallasgrp.com/web/

[4] Gancho A. and Levytskyi V.: Visnyk Nats. Univ. "Lvivska Polytechnika", 2010, 667, 448.

[5] Levytskyi V., Gancj A. and Suberlyak O.: Pat. Ukrainy 23467/11, Publ. Nov. 25, 2010.

[6] Levytskyi V., Gancho A. and Suberlyak O.: Khim. Prom. Ukrainy, 2011, 59.

[7] Gancho A., Levytskyi V. and Suberlyak O.: Vopr. Khimii i Khim. Techn., 2010 6, 55.

[8] Roko M. and Williams R.: Nanotechnologiya v Bligajshem Desyatiletii. Prognos Napravleniya Issledovaniy. Mir, Moskwa 2002.

[9] Gancho A., Masyuk A. and Levytskyi V.: Visnyk Nats. Univ. "Lvivska Polytechnika", 2011, 700, 418.

[10] Lutsyuk I. and Vakhula Ya.: Vopr. Khimii i Khim. Techn., 2012, 5, 168.

[11] Levytskyi V., Kochubei V. and Gancho A.: Chem. & Chem. Techn., 2013, 7, 169.

[12] Dzisko V., Karnaukhov A. and Tarasova D.: Physico-Khimicheskie Osnovy Sinteza Okisnykh Katalizatiorov. Nauka, Novosibirsk 1978.

[13] Boldyrev A.: Infrakrasnye Spektry Mineralov. Nedra, Moskwa 1976.

[14] Myronyuk I., Chelyadyn V., Ostafiychuk B. et al.: Physika i Khimiya Tverdogo Tela, 2005, 6, 434.

[15] Sharagov V.: Khimicheskoe vzaimodeistvie Poverhnosti Stekla s Gazami. Shtiinca, Kishenev 1988.

[16] Zilbershtein X. (Ed.): Spektralnyi Analiz Chistykh Veshestv. Khimiya, Sankt-Peterburg 1994.

[17] Prech E., Byulmann F. and Affolter K.: Opredelenie Stroeniya Organicheskykh Soedineniy. Mir, Moskwa 2006.